+ Cevap Ver
Sayfa 7/42 İlk ... 5678917 ... Son
 1. #13
  KAPTAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  4.715

  47-BİYOKİMYAGER


  TANIM

  Biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme, çevre olayları ile ilgili konularında araştırma ve uygulama yapan kişidir.

  A- GÖREVLER

  - Beslenme, genetik ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler konusunda araştırma yapar,
  - İnsan, bitki ve hayvan hastalıklarından sorumlu küçük organizmalar üzerinde araştırmalar yapar,
  - Laboratuvar ortamında çeşitli biyokimyasal maddeler elde etmek için çalışmalar yapar (protein, kan serumu proteini, amino asit, organik asit ve bileşikler gibi),
  - Kimyasal ve biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı etkilerini inceler.
  - Tekniğine uygun olarak hücre ve doku kültürü hazırlar,
  - Temiz ve sağlıklı beslenme (besin kimyası ve teknolojisi, fermantasyon, gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni) konularında çalışmalar yapar ve raporları düzenler ya da raporları onaylar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Laboratuvar ortamında;
  Spektrofotometre (analitik laboratuvar cihazı), pHstat, İnkübatör, Su Banyoları, Distile su cihazları, Ultrasantrifij, Ultrafiltrasyon Cihazları, Termostat ve Kriyostatlar, Oksijenmetre, PCR, Fermantörler, Mikroskop, Santrifüj, pHmetre, Filtrasyon, Kromatografik ekipmanlar(ayırma saflaştırma cihazları), hassas terazi, tüpler, pompalar, soğutucular, çeşitli balonlar gibi labotatuvar araç ve gereçleri ve kimyasal maddeler.
  - Üretim ortamında; yukarıda tanımlanan cihazlarla birlikte büyük çaplı üretimlerde kullanılan mayalama cihazı ve üretim sistemleri ile çeşitli kimyasallar.
  - Eğitim ortamında; bilgisayar, eğitim programları ve eğitim araç gereçleri ile laboratuvar cihazları ve çeşitli büro malzemeleri.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Biyokimyager olmak isteyenlerin;
  - Üstün bir akademik yeteneğe ve analitik düşünme gücüne sahip,
  - Başta biyoloji ve kimya olmak üzere fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Bilimsel çalışmalara meraklı ve istekli,
  - Dikkatini yoğunlaştırabilen ve sabırlı,
  - Biyolojik ve kimyasal maddelere karşı alerjisi ile görme sorunu olmayan
  kimseler olmaları gerekir.
  Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir.

  C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Biyokimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuvar ortamında ya da kapalı ortamlarda yürütürler. Laboratuvarlar sessiz, sakin ve hijyeniktir. A
  ncak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokuludur.
  İlaç, gıda, temizlik maddeleri ve plastik vb. üreten fabrikalarda yada arıtma tesisi gibi yerlerde çalışılması durumunda gürültüye maruz kalınabilir. Üretimle ilgili işleri yürüten biyokimyagerlerin çalışma saatleri belli konularda araştırma yapanlara nazaran daha düzenlidir.
  Zehirli ve tehlikeli maddeler yada radyoaktif maddelerle çalışılıyorsa büyük dikkat gösterilmeli ve mutlaka bunlara özgü özel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
  Canlı yaşamı ile ilgisi biyokimyayı, benzer nitelikteki fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri ile sağlık, beslenme ve çevre konularında etkin bir dal haline getirdiğinden yukarıda sayılan uzmanlık alanlarıyla sıkı işbirliği halindedir. Bu nedenle biyokimyagerler de çalışırken işin türüne göre kimyagerler, biyologlar, hekimler, eczacılar, laborantlar, gıda ve ziraat mühendisleri, çevre mühendisleri gibi meslek elemanları ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

  D-MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER


  Mesleğin eğitimi; sadece Ege Üniversitesi Fen Fakültesi “Biyokimya” bölümünde verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Biyoloji
  - Kimya
  - Fizik
  - Matematik

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine başlayabilmek için;
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Biyokimya lisans programı için yeterli Sayısal (Say) puanı almak ,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda “Biyokimya” lisans program ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
  Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

  Biyokimya Teknikerliği, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Fermantasyon, Fermente Ürünler, Fermantasyon Teknikerliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Laboratuar, Patoloji Laboratuar, Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Yağ Endüstrisi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) “Biyokimya” lisans programına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programı ile birlikte bu süre 5 yıl olmaktadır.
  Biyokimya programı içinde “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olmak üzere iki ana yönlendirici program vardır.
  Biyokimya programında VI. Yarıyıldan itibaren Lisans Öğretim Programlarına ek olarak 1 (bir) ay staj vardır. Staj uygulamasının kredi karşılığı yoktur. Öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.
  Hazırlık sınıfından sonraki eğitimin:
  I-II-III-IV. yarıyılında (2.sınıfın sonuna kadar) Biyokimya Lisans Ortak Programı adı altında öğrencilere; Matematik, Genel Biyoloji, Genel Kimya, Hücre Biyolojisi, Fizikokimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Mikrobiyoloji, Enstrümental Analiz, Bilim İngilizcesi gibi zorunlu alan ve ortak temel derslerin yanında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Bilgisayar dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Histoloji ve Ekolojik Kimya gibi seçmeli alan dersleri de verilmektedir.
  V. yarıyılda ise yukarıda sözü edilen iki yönlendirici alandan Biyokimyagerlik Lisans Programı’nda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyokimyada Temel Teknikler ve Genetik. Seçmeli alan dersleri; Biyofizikokimya, Biyoanorganik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Çevre Kimyası vb.dir. Ayrıca serbest seçmeli dersler de verilmektedir.
  VI. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, Biyomoleküllerde Yapı Tayini. Seçmeli alan dersleri; Enzimoloji, İlaç Metabolizması, Fizyoloji, Genetik, Polimer Kimyası’dır. Yine serbest seçmeli dersler de sözkonusudur.
  VII. yarıyılda okutulan zorunlu alan dersleri; Biyokimya, İmmunoloji’dir. Ayrıca Diploma Çalışması da bu dönemdedir. Seçmeli alan derslerinden bazıları ise Biyoteknoloji, Toksikoloji, Gıda Ambalaj Maddeleri ile Biyokimyada Deney Hayvanları’dır. Serbest seçmeli dersler de sözkonusudur.
  VIII. yarıyılda zorunlu alan dersi olarak Diploma Çalışması yer alır. Seçmeli alan dersleri olarak ise Klinik Kimya, Endüstriyel Hijyen, Teknik İnceleme, Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersler verilmektedir. Serbest seçmeli dersler bu yarıyılda da vardır.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Biyokimya” lisans diploması ve “Biyokimyager/Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” unvanı verilir.

  E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Biyokimyagerlerin; ilaç, aşı ve özellikle biyopolimerlere dayalı protezler gibi tıbbi malzemeler üreten fabrikalar, boya, mürekkep, elyaf, plastik vb. kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik, deterjan ve fermantasyon teknolojisine dayalı üretim yapan sanayi tesisleri gibi oldukça geniş bir yelpazede çalışma olanakları vardır.
  Ayrıca üniversitelere bağlı kurulan biyoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi, genetik hastalıklar araştırma merkezi gibi yerlerdeki araştırma laboratuvarları ile tıbbi analizler gibi rutin işlemlerin yapıldığı laboratuvarlarda görev alabilirler.
  Ayrıca benzer hizmetler için Silahlı Kuvvetler bünyesindeki laboratuvarlarda muvazzaf astsubay ve subay olarak istihdam edilebilirler.
  Çevrenin korunabilmesi konusuna bütün dünyada giderek artan ilgi nedeniyle, çevre ve hava kirliliğini önlemek yada azaltmak amacıyla endüstriyel tesislerin kurduğu veya yerel yönetimlere ait arıtma tesislerinde ve bunlarla ilişkili laboratuvarlarda çalışma olanakları da vardır.
  Mezunlar yukarıdaki iş alanlarında; üretim sürecinde veya sürecin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanmasında görev üstlenebilirler. Ayrıca projelerin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında yönetici konumunda çalışabilirler.
  Biyokimyanın biyoloji, fizik, ekoloji, zooloji gibi çeşitli bilim dalları ile olan bağlantısı ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler nedeniyle iş bulma olanakları hergeçen gün artmaktadır.
  Türkiye’de yeni gelişen bir alan olması nedeniyle ve pek çok bilim alanıyla kesişme noktasında yer alması sebebiyle, mezunların yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma olanakları oldukça geniştir. Bu süreç esnasında çeşitli üniversiteler ve bilim alanlarında akademisyen olarak yer alarak eğitim çalışmalarına katılır, öğrencilere ders verirler.
  Biyokimya, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik gibi bilim alanlarıyla ilgili yurtdışındaki araştırma ve üretim şirketleri ile bu alanlardaki yurtdışındaki üniversitelerde iş ve kariyer olanakları geniştir.

  F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da faydalanabilirler.

  F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonunda; kamu sektöründe işe başlayanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre hizmet sınıfındaki kadroların karşılığı olan derece ve kademeden aylık alırlar. Ücretler yıllık belirlenen oranlarda ve kıdeme göre artış göstermektedir. Üniversitelerde akademik kadroda istihdam edilenler 2547 sayılı kanuna tabiidirler, ücretlerini de buna göre alırlar.

  Özel sektörde çalışıldığında ücretler işyerindeki pozisyona göre yapılacak anlaşmalarla belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmaktadır. Ücretler performansa göre sonraki yıllarda artmaktadır. Deneyimli, bilgisayar kullanabilen, yabancı dil bilen ve kendini geliştirmiş olanların kazançları daha dolgundur.

  G-MESLEKTE İLERLEME

  Bu meslekte uzmanlaşma daha eğitim yapılırken başlamaktadır. İlk 2 yıl Biyokimya Ortak Lisans Programı olarak verilen eğitimden sonra 3. yıldan itibaren “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyagerlik” olarak iki ana yönlendirici program başlar. Ayrıca her iki programda da verilen seçmeli alan dersleri ve serbest seçmeli ders olanaklarıyla öğrenciler sağlık, gıda, çevre gibi alanlara yönelerek ileride mesleklerinde uzmanlaşmanın yolunu da açmış olurlar.
  Günümüzde bulunmamakla birlikte, Avrupa Birliği normlarının ve uyum çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, Biyokimya Uzmanlık Eğitimi konusunda da yeni olanaklar ortaya çıkabilecektir.
  Biyokimya öğretim programları temel ve ortaöğretim kurumları için öğretmen yetiştirmeyi hedeflememektedir. Ancak, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.
  İşletmelerde üretimle ilgili süreçlerde çalışanlar deneyimlerine göre yönetici konumuna gelebilirler.

  BENZER MESLEKLER
  - Biyolog
  - Kimyager
  - Biyomühendis
  - Genetik Mühendisi
  - Farmakolog

  H-EK BİLGİLER

  1900’lerden beri Biyokimya adıyla tanınan bu yeni bilim dalının hangi konularla ilgilendiğinden sözetmek gerekirse;
  Biyolojik bilimler ile kimya bilimi arasındaki bir kesişme noktasında yeralan Biyokimya, yaşamın kimyasını araştırırken hem fizyolojinin(üreme,beslenme gibi yaşamsal etkinlikler)hem de analitik, organik ve fizikokimyanın tekniklerinden yararlanır.Vücuda enerji sağlamak üzere maddelerin yıkımından,yaşam için gerekli karmaşık moleküllerin yapımına kadar canlıda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin tümüne metabolizma denir.Bu kimyasal değişiklikler enzimler aracılığıyla olur; enzimlerin oluşumu ise hücrenin genetik yapısına bağlıdır.Bu nedenle Biyokimya beslenme,genetik ve tarımın yanısıra ilaçların etkisi ve hastalıklardan ileri gelen kimyasal değişiklikler gibi çeşitli tıp konularının araştırılmasına da katkıda bulunur.
  Bitkileri inceleyen botanik, hayvanları inceleyen zooloji,bakteri ve virüs gibi tek hücreli canlıları inceleyen mikrobiyoloji, kalıtsal özelliklerin kuşaklara aktarılmasını araştıran genetik, canlılar ile doğa arasındaki karmaşık ilişkiyi inceleyen ekoloji gibi temel bilim dallarının biyoloji ile olan sıkı işbirliğinden yeni uzmanlık dalları doğmuştur. Biyokimya da kimya ile biyolojinin örtüşme alanıdır.

  I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Meslek elemanları,
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
  - Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu
  - AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi Cilt: 4 Sf. 291
  - Öğretim Elemanları,
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

  İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.  48-BİYOLOG  TANIM

  Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

  A- GÖREVLER

  Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre değişir.
  Araştırıcı biyolog;
  - Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir,
  - Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler,
  - Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler.
  Uygulama alanında çalışan biyolog;
  - Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır,
  - Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar,
  - Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler,
  - Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar,
  - İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar,
  - Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler,
  - Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Laboratuar araç-gereçleri,
  - Mikroskop,
  - Kimyasal maddeler,
  - Pusula, altimetre gibi arazi araç gereçleri,
  - Bilgisayar,
  - Fotoğraf makinesi,
  - Ses alma cihazı.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Biyolog olmak isteyenlerin;
  - Akademik yeteneği yüksek,
  - Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Bilimsel meraka sahip,bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen,
  - Görme duyumu ve belleği güçlü,
  - Renkleri ayırdedebilen,
  - Sabırlı ve dikkatli
  kimseler olmaları gerekir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Biyologların çalışma ortamı görevlerine göre değişir. Bazen bitki ve hayvan türlerinin yaşayışını incelemek için açık havada görev yapmaları, hücre ve dokuları incelemek için laboratuarda çalışmaları, inceleme sonuçlarını değerlendirmek için ise büro ortamında çalışmaları gerekir. Biyologların çalışma süresi genelde düzenli, çalışma ortamı temiz ve güvenlidir. Ancak arazi çalışmalarında incelenen canlı türlerine göre değişmek üzere gece gündüz, bazen günlerce çalışma gerekebilir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinde verilmektedir.
  - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)Fen Edebiyat Fakültesi,
  - Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Fen Fakültesi,
  - Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,
  - Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Celal Bayar Üniversitesi (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Çukurova (Adana) Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Ege Üniversitesi (İzmir) Fen Fakültesi,
  - Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Fatih Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Gazi Üniversitesi (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fak.
  - Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fen Fakültesi,
  - Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - İnönü Üniversitesi (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi,
  - Kafkas Üniversitesi (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat Fakültesi,
  - Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Fen Edebiyat Fakültesi,
  - Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
  - Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
  - Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Fen-Edebiyat Fakültesi,

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  - Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - ODTÜ (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Pamukkale Üniversitesi(Denizli) Fen Edebiyat Fakültesi,
  - Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Selçuk Üniversitesi (Konya) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Trakya Üniversitesi (Edirne) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Uludağ Üniversitesi (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
  - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Fen-Edebiyat Fakültesi,

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Biyoloji
  - Matematik
  - Kimya
  - Fizik

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine başlayabilmek için;
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Biyoloji lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Biyoloji lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
  Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Laboratuar, Sağlık Laboratuar, Patoloji Laboratuar,Tıbbi Laboratuar, Biyokimya Teknikerliği, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  - Eğitim süresi 4 yıldır.
  - Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında
  laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj
  yapılır,
  Öğrenciler eğitimin;
  1. yılında: Genel biyoloji, genel biyoloji laboratuarı, moleküler biyoloji, kimya, istatistik, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,
  2. yılında: Sistematik botanik, omurgasızlar biyolojisi, genel mikrobiyoloji, organik kimya, hayvan histolojisi, omurgalılar biyolojisi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ve güzel sanatlar,
  3. yılında: Biyokimya, genetik, fizyoloji, bitki fizyolojisi, yabancı dil ve güzel sanatlar,
  4. yılında: Türkiye bitki örtüsü, embriyoloji, evrim, deneysel biyokimya, parazitoloji, bitki ekolojisi ve coğrafya, entomoloji, ekoloji derslerini alırlar.
  - Çevre biyolojisi, genel viroloji, bakteri fizyolojisi, tıbbi mikrobiyoloji, toprak mikrobiyolojisi, su kalitesi kontrolü, hücrelerle çalışma yöntemi, endokrinoloji, endüstri mikrobiyoloji, balık yetiştiriciliği, genetik mühendisliğine giriş seçmeli derslerdir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara " Biyoloji Lisans Diploması" ve "Biyolog" unvanı verilir.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı okullarda öğretmenlik yapmaktadırlar.
  Biyologlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi hemen hemen insan yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Ancak çevre kirliliğinin gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşması arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır. Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanmasında biyologlara görev düşmektedir. Bu durum biyologlara duyulan ihtiyacı artırarak mesleğin istihdamına canlılık getirebilir.
  Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir.
  Kirlilik sonucu kaybolan zenginliklerin saptanmasında biyologlar yoğun olarak çalışabilirler.

  GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

  Günümüzde koruyucu hekimlik, halk sağlığı ve çevre kirliliği, üzerinde durulması gereken konular haline gelmiştir. Bu alanlardaki araştırmalar ekip çalışması gerektirmektedir,
  Gelecekte arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması, ilaç ve gıda sanayinin gelişmesi, araştırma ve tıbbi tahlil laboratuarlarının sayısının artması bu mesleğin iş bulma alanlarını genişletebilir. Ayrıca, gelişen teknolojiye bağlı olarak, kullanılan alet ve malzemelerde ve çalışma yöntemlerinde gelişmeler olabilir.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Kamu kuruluşlarında çalışanlar çalıştıkları kurumun statüsüne göre sağlık hizmetleri sınıfından ücret alırlar (yaklaşık olarak asgari ücretin 2 katı civarında).
  Özel işyerlerinde çalışanlar ise çalışma sürelerine, başarılarına ve deneyimlerine göre değişen ücretler alırlar.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Biyologlar, botanik, zooloji, ekoloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji, biyoteknoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde yüksek lisans ve doktora yaparak uzmanlaşabilirler. Biyologların genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir.
  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER

  - Ziraat mühendisliği
  - Botanikçi
  - Veteriner hekimlik
  - Çevre mühendisliği
  - Gıda mühendisliği

  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Meslek Elemanları,
  - 2005 öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
  - Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005
  - ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
  Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.  49-BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ  TANIM

  Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir.

  A- GÖREVLER

  Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Biyoloji öğretmeni, bu program çerçevesinde,
  -Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
  -Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  -Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  -Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması
  çin ilgililere önerilerde bulunur,
  - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
  yapar,
  -Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN ALET, MALZEME
  VE EĞİTİM MATERYALLERİ

  - Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
  defteri,
  - Ders kitapları,
  - Okul araç ve gereçleri,
  - Ders araç ve gereçleri.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Biyoloji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
  Biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  - Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Görme duyusu ve belleği güçlü,
  - Renkleri ayırtedebilen,
  - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
  - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
  - Dikkatli, işine özen gösteren,
  - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
  - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
  - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
  - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
  kimseler olmaları gerekir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Biyoloji öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleki eğitim aşağıdaki üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Biyoloji Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
  - Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,
  - Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi,
  - Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Eğitim Fakültesi ,
  - Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,
  - Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi.
  - Hacettepe ÜniversitesiEğitim Fak.
  - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (Samsun) Eğitim Fakültesi,
  - Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi,
  - Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi,
  - Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi,
  - Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Van) Eğitim Fakültesi,
  Ayrıca üniversitelerin “Biyoloji Bölümü” programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise dengi okullarda Biyoloji Öğretmeni olarak atanabilirler.


  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Türkçe,
  - Biyoloji,
  - Tarih,
  - Kimya.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine başlayabilmek için
  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Biyoloji Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Biyoloji öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
  Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
  Anadolu Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Liselerinin Fen,Fen Bilimleri,Klasik Fen ,Matematik ,Tabi Bilimler Alan/Kol/Bölüm mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Biyoloji Öğretmenliği” lisans proğramını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl süreli eğitim verilmektedir.
  Biyoloji öğretmenliği bölümünde biyoloji konuları ayrıntılı bir şekilde okutulurken, matematik, fizik, kimya derslerine de ağırlık verilmektedir. Bununla birlikte öğrencilere pedagojik formasyon kazandırmak amacıyla, eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik dersleri verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ''Biyoloji Öğretmenliği Lisans Diploması'' ve ''Biyoloji Öğretmeni" unvanı verilir.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler.
  Biyoloji dersinin yanı sıra, sağlık bilgisi, çevre ve insan, ilk yardım, fen bilgisi, biyoloji uygulamaları ve insan anatomisi derslerine de girebilirler.
  Mezunlar; laboratuarlarda, çevre ile ilgili birimlerde, sağlıkla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptirler.

  F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmektedir.
  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.
  Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
  Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
  Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  Biyoloji öğretmenleri idari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler.

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  MEB'ca yapılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler

  BENZER MESLEKLER

  - Biyologluk,
  - Kimya Öğretmenliği,
  - Fizik Öğretmenliği.


  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  .

  - Meslek Elemanları,
  - Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik ypılmasına dair Esaslar
  (Değişik: 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı TTKK)
  - 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
  - Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu –2006
  - ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
  Paylaşım aleminin tüm çabası sizin memuniyetiniz için olacaktır.

  Bu sitenin sahibleri burada paylaşım için bulunanlardır.

  Burada bulundugunuz ve paylaşım alemini yaşattıgınız için sizi tebrik ederiz. 2. #14
  KAPTAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Mesajlar
  4.715


  50-BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ  TANIM

  Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.

  A- GÖREVLER

  - Tıp ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve sistemleri tasarlar,
  - Sistemlerin bağlantılarını yapar,
  - Sistemleri çalıştırır,
  - Sistem ve cihazlarla ilgili araştırma- geliştirme faaliyetlerine katılır,
  - Üretim aşamalarında kalite kontrol yapar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Bilgisayar,
  - Ölçü aletleri (Avometre, ampermetre, voltmetre, osiloskop),
  - EKG simlatörü, gaz analiz gibi özel test cihazları,
  - Röntgen cihazları.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Biyomedikal mühendisi olmak isteyenlerin,
  - Üstün bir akademik yeteneğe
  - Şekil ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
  - Fen alanına ilgi duyan,
  - Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
  - Ayrıntıları görebilen,
  - Dikkatli ve sorumluluk sahibi
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Biyomedikal mühendisleri kapalı mekanlarda çalışırlar. Ortam temiz ve sakindir. Görevlerini yaparken ayakta durmak ve eğilmek durumundadırlar. Birinci derecede alet ve makinelerle ilgilenirler. Etkileşimde bulundukları kişiler çalıştıkları kuruma göre diğer teknik personel ve sağlık personelidir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, sadece Başkent üniversitesi “Biyomedikal Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Biyomedikal Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Biyomedikal Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
  Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Protez ve Ortez Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyomedikal Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler


  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi 4 yıldır.
  Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra elektronikle ilgili; analoğ, dijital, mikro işlem,
  Bilgisayarla ilgili; bilgisayar yazılımı, programlama, program kontrol, data analiz, görüntü algılama,
  Tıpla ilgili; biyoloji, fizyoloji,psikoloji, insan anatomisi, biyokimya, biyo malzeme gibi meslek dersleri okutulmaktadır.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması ve Biyomedikal Mühendisi” unvanı verilmektedir.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Biyomedikal Mühendisliği, elektronik mühendisliğinin bir dalıdır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına paralel olarak bu alan başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.
  Biyomedikal Mühendisleri;
  - Medikal alet ve cihazlarının üretiminin yapıldığı işyerlerinde,
  - Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, dispanserlerde ve laboratuarlarda çalışabilirler.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet memurları yasasına göre teknik hizmetler sınıfından maaş almaktadırlar.

  Özel işyerlerinde çalışanlar çalıştıkları işyerinin durumuna, işteki tecrübe ve başarılarına göre asgari ücretin 4-7 katı arasında ücret, kendi işyerlerini açanlar ise daha yüksek kazanç sağlayabilirler.

  G-MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

  Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yönetici kademelerine yükselebilirler.

  Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler.

  BENZER MESLEKLER

  - Elektronik mühendisi,
  - Bilgisayar mühendisi,
  - Haberleşme mühendisi.

  H- EK BİLGİLER

  -

  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Meslek elemanları,
  - Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlileri,
  - 2006 yılı ÖSS sınav kılavuzu,
  - Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu
  - MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi.
  51-BİYOMÜHENDİS  TANIM

  Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarak çalışmalar yapan kişidir.

  A-GÖREVLER

  Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
  -Tasarlama,
  -Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya
  geliştirme,
  -Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
  -Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
  -Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri;
  - Santrifuj, - Fosforimager,
  - Ph metre, - Hassas terazi,
  - İnkubator, - Etuv,
  - Mikro pipetler, - HPLC,
  - Atomic Absorbsiyon, - Spektrometre,
  - Fermentörler, - Pompalar,
  - Filtrasyon, - Diyaliz,
  - Kromatografi (ayırma, saflaştırma cihazı),
  - Çeşitli büro malzemeleri...

  B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Biyomühendis olmak isteyenlerin,
  - Üstün bir akademik yeteneğe,
  - Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
  - Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
  - Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
  - Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
  - Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

  C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.
  Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Meslek eğitimi, sadece Ege Üniversitesi (İzmir) Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek eğitimine girebilmek için,

   Lise veya dengi okul mezunu olmak
   Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.
   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Biyomühendislik” ile ilgili programı tercih etmek gerekmektedir.

  Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

  Ancak kendi alan/ kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) yerleşme şansı azalmaktadır.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Matematik,
  - Biyoloji,
  - Kimya,
  - Fizik

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  - Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
  - Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.
  - Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik... 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji... 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler... 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik... gibi dersler okutulmaktadır.


  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  Eğitimini tamamlayarak mezun olanlara lisans diploması ve “Biyomühendis”
  ünvanı verilir.

  E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  - Biyomühendislik lisans proğramını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
  - Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir.
  - Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere parelel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
  Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

  G-MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

  Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.


  BENZER MESLEKLER

  - Genetik Mühendisliği,
  - Biyokimya Mühendisliği,
  - Moleküler Biyoloji ve Genetik,
  - Biyomedikal Mühendislik.

  I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - Öğretim elemanları,
  - Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005
  - [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] Web sitesi,
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar  İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili Eğitim Kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.  52-BORSA VE FİNANS MESLEK ELEMANI  TANIM

  Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir

  A-GÖREVLER


  1- BANKALARDA VEYA ARACI KURUMLARDA;

  - Müşterilere yatırım hesabı açar,
  - Müşterilerden alınan talimatlara göre hisse senedi alım- satımına aracılık eder,
  - Müşteri talimatıyla halka arza aracılık eder,
  - Müşteri talimatıyla yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonosu alım satımına aracılık yapar,

  2- ANONİM ŞİRKETLERDE;

  - Şirketin finansal analizini finans uzmanına bağlı olarak yapar,
  - Şirketin yatırım planlamasının yapılmasına katkı verir.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Bilgisayar,
  - Çağdaş iletişim araçları (telefon, faks, teleks, internet vb.)
  - Finansal tablolar, faaliyet tabloları,

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Borsa ve finans meslek elemanı olmak isteyenlerin ,
  - Sayısal düşünme gücü gelişmiş,
  - Finansal konulara ilgi duyan,
  - Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
  - Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
  - Çabuk ve doğru karar verebilen,
  - Tertipli ve düzenli çalışabilen,
  - Uzak görüşlü,
  - İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek
  kimseler olmaları gerekmektedir.

  C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Borsa ve finans meslek elemanları, kapalı ve gürültülü ortamlarda; sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olmayan bölümlerde görev yaparlar. Kendisine tahsis edilen ofiste bulunan büro makineleri ve bilgisayar, kullanılan en önemli çalışma araçlarıdır. Yapılan işin en önemli tehlikesi mali kayıptır. Birinci derecede uğraş konusu borsa ve finansal verilerin hesaplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Sürekli denetim ve iletişim halindedir. Tam gün çalışma söz konusudur. Diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim halinde olup sürekli bilgi verme durumundadırlar. Bu nedenle stres altında çalışırlar.

  D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi sadece -Kocaeli Üniversitesi-Gebze Meslek Yüksek Okulu “Borsa ve Finans” Önlisans bölümünde verilmektedir.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Matematik,
  - Türkçe,

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerinin (Bankacılık, A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe alan/bölümlerinden mezun olanlar ve ticaret liselerini kol ayrımı olmadığı dönemde bitirenler “Borsa ve Finans” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar / olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık (EA-1)” puanı almaları gerekir.

  D-MESLEĞİN EĞİTİMİ

  EĞİTİM SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.
  Eğitim süresince ;

  Temel hukuk, Genel ekonomi, Genel matematik, Genel muhasebe, Para piyasaları, Temel bilgi teknolojisi kullanımı, İşletme, Sermaye Piyasası kurulu mevzuatı, Sunum teknikleri, Kıymetli evrak hukuku, Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi, Borçlar hukuku, Ticari işletme hukuku, Satış teknikleri, Bilgisayarlı muhasebe, Müşteri ilişkileri yönetimi, Zaman yönetimi, Finans matematiği, Sermaye piyasası yatırım, Piyasa analizi yöntemleri, Sermaye piyasası kuruluna tabi kurumlar muhasebesi, Portföy yönetimi, Vergi hukuku, İstatistik, İşletme finansı, Rapor ve yazım teknikleri, Toplam kalite yönetimi, Vadeli işlemler piyasası, Mesleki yabancı dil (İng.), Sermaye piyasası araçları, Borsa, Şirketler hukuku, İletişim ve davranışlar yeterlilik, AB sermaye Piyasaları, toplumsal duyarlılık, Türev araçlar ve piyasalar, Kamu maliyesi dersleri verilmektedir.


  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE DİPLAMA VE UNVAN

  Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Borsa ve Finans” ön lisans diploması verilmektedir.

  E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda bu meslek elemanına ihtiyaç duyulacaktır. Mezunların istihdam edilebileceği çok çeşitli alanlar ve kurumlar mevcuttur. Türkiye’de bulunan aracı kurumlar, İMKB, tüm ticaret, sanayi ve esnaf odaları, gümrük müdürlükleri, AB alanında çalışmalar yürüten tüm resmi kurumlarda çalışabilirler.

  F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.
  Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu farklılık göstermekte olup, asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

  G-MESLEKTE İLERLEME

  “Borsa ve Finans” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar Müşteri Temsilcisi, Dealer, Operasyon, Finans Uzman Yardımcısı olabilirler.


  BENZER MESLEKLER
  - Borsa Komisyoncusu,
  - Finans Uzmanı,
  - Bankacı

  I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI


  - Meslek elemanları,
  - Önlisans programı öğretim üyeleri,
  - ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
  - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 20056 Kılavuzu,
  - Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2005,
  - 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,


  53-BULDOZER OPERATÖRÜ  TANIM

  Motorlu bir araç olan buldozer yardımıyla toprağı kaldırarak, taş veya kaya kütlelerini bir yerden başka bir yere aktaran kişidir. Bu meslek aynı zamanda "Traktör Operatörlüğü" olarak da tanınmaktadır.

  A- GÖREVLER

  - Buldozerin işin yapıldığı yere götürülmesini ve orada emniyetli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve kontrol eder,
  - Buldozerin kayış ve palet ayarlarını yapar,
  - Aracın ilk hareket motorunu çalıştırıp göstergelerden yağ basıncını ve yakıt durumunu kontrol eder,
  - Yapılacak işin durumuna ve zemine göre gerekli bıçak ayarlarını yapar,
  - Motoru çalıştırır,
  - Kumanda kollarını kullanarak toprak veya taş kütlelerini aktarır,
  - Makinenin yakıt ikmalini yapar,
  - İşin bitiminde aracı kontrol eder, arıza varsa makine bakımcısının onarmasını sağlar.

  KULLANILAN ALET
  VE MALZEMELER

  - Yıldız ve çift ağızlı anahtar, keski, pense, varyoz, tornavida gibi el ve ölçü aletleri,
  - Çeşitli yağdanlıklar,
  - Toz gözlüğü, eldiven,
  - Çeşitli çelik ve kendir halatlar,
  - Çeşitli madeni yağlar, akaryakıt,
  - Üstübü, hava filtreleri,
  - Yedek palet,
  - Palet ayar anahtarı.

  B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Buldozer operatörü olmak isteyenlerin;
  - Elleri, gözleri ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,
  - Çevredeki çeşitli uyarıcıları aynı anda algılayabilen,
  - Mekaniğe ilgi duyan,
  - Dikkatli, sorumlu, tedbirli
  kimseler olmaları gerekir.

  C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Buldozer operatörü çalışmalarını araç içinde ve açık havada yürütür. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülüdür. İş genellikle gündüzleri yürütülür. Çalışmalarında gereken dikkati göstermediğinde kazalara yol açabilir.
  Oturduğu yerde çalışan buldozer operatörü sadece iş öncesi ve iş bitiminde yöneticilerle, makine bakımcıları ve yağlayıcılarla, diğer çalışanlarla etkileşim halindedir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  MESLEK EĞİTİMİNİN
  VERİLDİĞİ YERLER
  Meslek eğitimi;
  1-Endüstri Meslek Liselerinde:
  - Adana İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi,
  - Ankara Yapı Meslek Lisesi,
  - Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi,
  - Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi,
  - Erzurum Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi,
  - Eskişehir Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi,
  - Gaziantep Mehmet.Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi,
  - Malatya Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi,
  - Kocaeli Köseköy Endüstri Meslek Lisesi
  - Trabzon Merkez Endüstri Meslek Lisesinin İş Makineleri bölümlerinde verilir.

  2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teknik Birimlerinde Eğitim Veren Kuruluşlar (Karayolları Bölge Müdürlükleri ve Makine Mühendisleri Odaları):
  Kendi elemanlarını yetiştirmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, vasıfsız olarak aldıkları kişileri kendi teknik birimlerinde; meslek eğitiminde öğrenilenler başlığı altında yer alan konularda gerekli eğitimi vererek yetiştirirler ve eğitim sonunda yapacakları sınavda başarılı olanlara iş makinesi kullanma yetki belgesi (operatörlük) düzenlerler.

  3-Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında:
  625 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretime başlama izni olan
  Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında (program ilavesi yapan kurslarda) meslek eğitimi yapılır.

  ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
  OLUNMASI GEREKEN DERSLER

  - Matematik,
  - Fen Bilgisi.

  MESLEK EĞİTİMİNE
  GİRİŞ KOŞULLARI
  - Endüstri meslek liselerinin iş makineleri bölümüne girebilmek için ilköğretim
  okulu mezunu olmak ve okula giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.
  - Kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim için adaylarda aranan şartlar:
   18 yaşını bitirmek,
   En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
   Operatörlük yapmasını engelleyecek sağlık problemi olmamak.
  - Özel sürücü kursları paralı olduğundan "G" sınıfı ehliyet almak isteyen ve
  durumu uygun olan her kişi başvurabilir.

  D- MESLEK EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN SÜRESİ
  VE İÇERİĞİ

  - Meslekte eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 3 4 yıldır.
  - Endüstri Meslek Liselerinin İş Makineleri Bölümü'nde I ve II dönemlerde ortak meslek eğitimi yapılır. III dönemde öğrenciler istekleri doğrultusunda “Bakım Onarım” veya “Operatörlük” ihtisas alanlarından birisine ayrılarak öğrenimlerini bu alanda tamamlarlar.
  - 1. ve 2. sınıflarda okulda teorik; 3. sınıfta ise 2 gün okulda teorik, 3 gün işletmede pratik meslek eğitimi verilmektedir.
  - Kamu kurum ve kuruluşlarında verilen hizmet-içi eğitimlerin süresi değişmektedir.
  - Özel sürücü kurslarında (G sınıfı ehliyeti) eğitim süresi 30 saat olup, trafik bilgisi, motor bilgisi ve ilk yardım konularında ders verilir.

  EĞİTİM SONUNDA ALINAN
  BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

  - Endüstri meslek liselerinin iş makineleri bölümlerinden mezun olanlar meslek lisesi diploması, çeşitli kurum ve kuruluşlarda düzenlenen hizmet-içi eğitimi tamamlayanlar operatörlük belgesi alırlar.
  - Gerek endüstri meslek lisesi yolu ile gerekse dışarıdan alınan eğitimden sonra meslek mensuplarının aracı trafikte kullanabilmesi için ayrıca özel sürücü kurslarından "G" sınıfı ehliyet alma zorunluluğu vardır.

  MESLEĞE GİRİŞ
  KOŞULLARI

  Endüstri meslek lisesi iş makineleri bölümünü bitirenlerle kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği operatörlük belgesine sahip olanlar iş makinesini karayoluna çıkmadan, işyerinde kullanabilirler. İş makinesi ile karayoluna çıkabilmek için, motorlu taşıt sürücü kurslarında; ilk yardım, trafik mevzuatı ve kuralları derslerinden alınan sertifika ile trafik işlemlerini G sınıfı sürücü belgesi için yaptırmak zorundadırlar.

  E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Buldozer operatörleri, Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları, Türkiye Elektrik Kurumu, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Orman İşletmeleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla, inşaat firmaları, maden şirketleri, kum ve çakıl ocakları gibi özel işyerlerinde çalışırlar. Bu alanda iş bulma olanakları oldukça fazladır.

  Ülkemiz, henüz alt yapısını tamamlamamış olduğundan meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.

  F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

  EĞİTİM SÜRESİNCE

  - Endüstri meslek liselerine devam eden öğrencilere, işletmelerde yaptıkları pratik eğitim süresince, işverenleri tarafından asgari ücretin % 30'undan az olmamak kaydıyla aylık ücret verilir.
  - Eğitimleri boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri ise devletçe sağlanmaktadır.
  - İşyerinde çalışarak (usta-çırak ve hizmet-içi eğitim) mesleği öğrenenler ise o işyerinin elamanları olduklarından belirlenen aylık ücreti almaktadırlar. Bu ücret en az asgari ücret düzeyindedir.

  EĞİTİM SONRASI

  Buldozer operatörleri çalıştıkları işyerinin ücret politikalarına göre değişik ücret alırlar. Farklı ücretler kişinin kıdemine göre de değişiklik gösterir. Karayollarında yeni işe başlayan bir operatör net asgari ücretin 3 katı tutarında ücret alırken bir özel inşaat firmasında bu miktar net asgari ücretin 2 katı civarındadır.

  G- MESLEKTE İLERLEME

  - Meslek liselerinin “İş Makineleri” bölümlerinden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

  - Ayrıca meslek liselerinin İş Makineleri Öperatörlüğü bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği”, “Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği”, “Otomotiv Öğretmenliği” ile “Mekatronik Öğretmenliği” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

  - Buldozer operatörlüğü mesleğinde operatör olarak 3 yıl ve daha fazla çalışarak üstün başarı gösterip olumlu sicil alanlar buldozer baş operatörü olabilirler. Bazı kamu kuruluşları, kendi bünyelerinde yaptıkları sınavda başarılı olanları baş operatör olarak görevlendirmektedir. İşletme içinde ustabaşı, makine park şefi gibi unvanlara da yükselebilir.

  - Çalışılan işletmenin büyüklüğüne göre çeşitli kurs ve seminerlere katılmak mümkündür. Bu durumda ücret artışı ve mesleki gelişim sağlanabilir. Diğer iş makinelerinin kullanımında da uzmanlaşabilir. Bütün iş makinelerini kullanmak uzun deneyim gerektirir. Greyder, kepçe, ekskavatör gibi bir veya birkaç iş makinesinin kullanımında uzmanlaşabilir .


  BENZER MESLEKLER

  - İş Makineleri Bakım ve Onarım Teknisyeni
  - İş Makineleri Teknisyeni
  - Greyder Operatörü,
  - Skreyper Operatörü,
  - Ekskavatör ve Vinç Operatörü,
  - Hendek Açma Makinesi Operatörü,
  - Kepçeli Araç Operatörü.

  H- EK BİLGİLER

  Buldozer, dozer olarak da bilinir. Toprak ya da kaya tesviyesinde kullanılan ağır iş makinesidir. Yol yapımı, çiftçilik, inşaat ve enkaz kaldırma işlemlerinde yararlanılan buldozer, bir traktörün önüne yerleştirilen ağır ve geniş bir çelik bıçaktan oluşur. Kimi buldozerlerde dört tekerlek çekişli traktörlerden yararlanılırsa da, çoğunlukla tırtıllı, sonsuz palet düzenekleri kullanılır. Tesviye bıçağı, hidrolik kaldıraçlarla kaldırılıp indirilir. Araç ilerlerken bıçak, kazma işleminde yüzey seviyesinin altında, taşıma işleminde yüzey seviyesinde, dağıtma işleminde ise yüzey seviyesinin üzerinde tutulur.

  Buldozerler, yüzey hafriyatı ve hendek açma işlemlerinde, kısa mesafeli taşımacılıkta, kamyonlardan boşaltılan toprağın dağıtılmasında, yükleme araçlarının temizlenmesi ve istenen seviyeye getirilmesinde kullanılır. Bir buldozer tek başına kazılar yapabildiği gibi başka makinelerle de kullanılabilir.
  MEGEP PROJESİ

  MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında pilot uygulama yapılan Genel veya Meslek Liselerinin ortak sınıfının (9 sınıf ) sonunda öğrenciler yıl sonunda yapılacak değerlendirme sonucuna göre Meslek Liselerine veya Genel Liselere yönelebileceklerdir. Bu proje kapsamında Meslek Liselerine yönelen ve İş Makineleri alanını tercihten sonra 11. sınıfta alanın altında yer alan İş Makineleri Operatörü ile İş Makineleri Bakım ve Onarımı dallarından İş Makineleri Operatörlüğüne yönelen öğrenciler 12. sınıfta işletmelerde 160 saat beceri eğitimine katılırlar.

  Meslek lisesi mezunları İnşaat Makineleri alanında diploma, seçtiği dalda ise sertifika sahibi olup, “Teknisyen” unvanını alırlar.

  Bu uygulama pilot olarak seçilen okullarda uygulamaya başlanmış olup, diğer okullara da yaygınlaştırılacaktır. Ancak eski sistemde öğrenci alan okullar öğrencilerini mezun edinceye kadar meslek araştırmamızda yer alan sistemde eğitime devam edecekler, ancak eğitim süresi 4 yıl olacaktır.

  I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

  - DSİ Genel Müdürlüğü "Sanat Sınıfı Pozisyon Tarifleri" Ankara- 1973,
  - Karayolları Genel Müdürlüğü "İşçi Pozisyonları Görev Tanımı "Ankara-1987,
  - MEB 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004
  - ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü "Türk Meslekler Sözlüğü"Ankara-1983 Yayın No:173.
  - Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
  - Meslek elemanları,
  - 4702 Sayılı Kanun.
  - MEGEP Öğretmen Uygulama Kılavuzu-2006


  İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  - DSİ Genel Müdürlüğü,
  - Karayolları Genel Müdürlüğü,
  - İlgili eğitim kurumları,
  - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
  - Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.
  Paylaşım aleminin tüm çabası sizin memuniyetiniz için olacaktır.

  Bu sitenin sahibleri burada paylaşım için bulunanlardır.

  Burada bulundugunuz ve paylaşım alemini yaşattıgınız için sizi tebrik ederiz.+ Cevap Ver
Sayfa 7/42 İlk ... 5678917 ... Son

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

135<span style="color:#b10202;font-weight:bold;">421kt</span>or2548 Kırmızı alandaki rakam ve harfleri girin

Benzer Konular

 1. Türkiyenin webometrics üniversite sıralaması
  By KAPTAN in forum Ales-Universiteler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-01-2013, 17:47
 2. ABD de tercih edilen universiteler
  By bilgedede in forum Yurt dışında egitim
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-01-2013, 22:42
 3. Erzurum gezi rehberi
  By bilgedede in forum Erzurum
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-01-2013, 00:56
 4. Yurt Dışına Seyahat Edeceklere Konsolosluk Rehberi
  By KAPTAN in forum Yurt Dışı Seyahat rehberi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-01-2013, 18:52
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31-12-2012, 15:04

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş