kabe resimleri,kabenin resimleri,kabenin içi,kabenin içinin resimleri,kabenin içinden resimler,kabenin videosu,kabenin içinin videosu,kabenin direkleri,kabenin diregi,hannan,mennan,deyyan,kabenin 3 diregi,
Kabe'nin içi ilk kez görüntülendi. İşte merak edilen fotoğraflar

Hergün ona yönelip namaz kılıyor; dua ediyoruz. Hacca, Umre'ye gidiyor ve onun etrafında tavaf ediyoruz. Belki bir çoğumuz o'nu, yani kabe'yi dışardan gördü ama içini görme bahtiyarlığına çok az kişi erişti.

Kabe İslamiyetten öncede vardı. Nuh tufanından sonra yıkılan Kabenin yerine Hz. İbrahim tekrar inşa etmiştir. Hz. İsmail babasına baba buraya Kabeyi yapıyoruz ama kim gelecek demesi üzerine Allah tarafından sesler gelmeye başlamıştır. Bu sesler neyin nesi deyince Hz. İbrhim gelecekte kabeyi ziyaret edeceklerin ruhları olduğunu söylemiştir. Kabenin içerisinde İslam dininden evvel 360 adet put vardı. Fakat son peygamber Muhammet Mustafa S.A.V gelip İslamiyet kabul olunduktan sonra kabenin içerisine bir şey konmadı.

Şu anda Kabe'nin içirisinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunur. İç duvarlar ve yerler tamamen mermerle kaplıdır. Tavanda ise altın ve gümüş kandiller asılıdır. Kapıya yakın bir yerde Hacer-ül Esved taşı yerleştirilmiş ve etrafı gümüş bir çemberle çevrilmiştir. Hacer-ül Esved taşı cennetten gelen bir taş olup ilk geldiğinde nurani bir beyazlığa sahipken daha sonra dünyanın kötülüğünden bir kısmı kararmıştır. Hacer: kara taş demektir.

Kabe sadece oradaki taş binadan ibaret değildir. Kabe, yer altından gökyüzene kadar uzanan nurani bir direk gibidir. Kabe'ye veya kabe'nin taşlarına tapınma söz konusu değildir. Puta tapanların niyeti tapınmaktır. Kabe'ye yönelenlerin niyeti taş'a tapınmak değil tapındıkları Allah'ın emrine uymak ve emredilen yöne yönelmektir. Kabe yeryüzünde inşa edilen ilk mesciddir.


Kâbe'nin içindeki üç direğin; Hannan (merhametli), Mennan(ihsanı bol), Deyyan, (herkese hakkını veren) anlamlarına geliyor.

Kâbe'ye hizmet etmiş Abbasi halifelerinin ve Osmanlı padişahlarının da isimlerinin bulunduğu kitabelerin Kâbe'nin içinde yer alıyor.


İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (21).jpg
Görüntüleme: 1326
Büyüklük: 12,2 KB (Kilobyte)Kabe'nin duvarları siyah taşlardan yapılmıştır. 25 cm yükseklikte ve 30 cm kadar çıkıntılı bir mermer kaide üzerinde bulunmaktadır.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (22).jpg
Görüntüleme: 1097
Büyüklük: 11,4 KB (Kilobyte)Kabe'nin içinde tavana çıkmak için bir merdiven ve üç ağaç sütun bulunmaktadır.

İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (23).jpg
Görüntüleme: 1123
Büyüklük: 15,3 KB (Kilobyte)


İç duvarlar ve yerler mermer kaplıdır.
Tavanda altın ve gümüş kandiller asılıdır.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-16jpg


Yerden 2 metre kadar yükseklikte altın kapısı vardır.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-17jpg


Kanuni Sultan Süleyman tarafından tavanı onarılan Kabe, beşinci onarımını I. Ahmed döneminde görmüş, IV. Murad döneminde çıkan sel baskını sonucunda üç cephesi yıkılmış ve yine aynı padişah tarafından onarılmıştır.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-18jpg

Kabe ilk binasında yüksekliği 9 ziraa (4,32m.) idi ve yere bitişik iki kapısı vardı. Biri doğuda diğeri ise batıda idi.İbrahim a.s.binasında çatısı yoktu ve kapılara da açılıp kapanan kanat koymamıştı. İçine de hediyeler koymak için bir kuyu kazmıştı. Kabe'nin içi ve dışı zaman zaman tamirat görmüştür.


İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (20).jpg
Görüntüleme: 1185
Büyüklük: 14,9 KB (Kilobyte)

Kabenin yüksekliği her inşa edilişinde değişmiştir. İbrahim a.s. zamanında 4,32 m. Kureyş'in yapısında 8,64 m. Abdullah b. Zubeyr yapısında 12,95 m idi. Abdulmelik b. Mervan bu yüksekliği daha sonra korumuştur.


İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (19).jpg
Görüntüleme: 1029
Büyüklük: 11,2 KB (Kilobyte)
Kabe şimdiye kadar 12 defa bina edilmiştir. Kabe ilk inşaasından bu güne kadar 12 defa yeniden inşaa edilmiştir. Meleklerin inşaası (Adem A.S.dan önce yapılmıştır.)


-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-13jpg

Adem a.s. inşaası Şit a.s.inşaası (Bu bina Nuh A.S.Tufanında yıkılmıştır.)


İbrahim a.s.inşaası Amelika'nın inşaası Cürhümlülerin inşaası Kusay'ın inşaası Abdul Muttalip inşaası Kureyş'in inşaası Abdullah bin Zubeyr'in inşaası Haccac'ın inşaası Murad'ın inşaası
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (2).jpg
Görüntüleme: 960
Büyüklük: 13,5 KB (Kilobyte)Kabe Örtüsü (Sitâre veya Kisve) Kabe örtüsüne verilen addır.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (1).jpg
Görüntüleme: 771
Büyüklük: 16,5 KB (Kilobyte)
Kabenin tamamını kuşatan bu örtü siyah ibrişimden yapılır.Üzeri Altın yaldız sırma yazılarla tezyin edilir. Kabe'yi örtmekten amaç onun yüceliğini ilan etmektir, onu takdis etmektir.
Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (13).jpg
Görüntüleme: 1008
Büyüklüğü: 52,0 KB (Kilobyte)
ID:	26917Kabeye ilk örtü giydiren hakkında çok değişik rivayetler vardır. bunlardan doğruya en yakın olanı İsmail A.S.dır. İbrahim A.S. Kabe'yi örtmediğinde ittifak vardır.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (10).jpg
Görüntüleme: 958
Büyüklük: 12,0 KB (Kilobyte)Bazı rivayetlerde peygamberimizin dedelerinden Adnan b.ud ün Kabe'yi ilk örten kişi olduğu belirtilmektedir.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-15jpg


Kabe İsmail a.s. dan sonra hiç bir devirde örtüsüz bırakılmamıştır. Her milletçe bu iş salih amel olarak addedilmiştir.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-11jpg


Tarihte Kabe'yi örtme işi değişik kabileler tarafından yardımlaşarak yapılmıştır. İlk olarak tek başına Ebu Rabia b.Abdullah örtmüştür. Yine Abdulmuttalib'in zevcesi Netile bt. Hubab (Abbasın annesi) rivayet edildiğine göre; oğlu Abbas kaybolur, bulunursa kabeyi kendi balına örteceğini nezr eder. (Adar) Oğlu bulununca da bu nezrini yerine getirir.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (7).jpg
Görüntüleme: 992
Büyüklük: 14,5 KB (Kilobyte)


Böylece tarihte tek başına Kabe'yi örten ilk kadın o olur. Hz. Ömer zamanında ilk olarak Kabe beyt-ül maldan örtülmüştür. Bundan sonra Kabe örtüsü hükümetlerin sorumluluğunda olmuştur.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (5).jpg
Görüntüleme: 816
Büyüklük: 17,4 KB (Kilobyte)


Yine ilk olarak Hz. Ömer r.a. kabe örtüsünün Mısırda dokunmasını emretmiştir. Hz. Osman da bu kararlara sadık kalmış ancak senede iki defa dokunmasını emretmiştir.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (4).jpg
Görüntüleme: 984
Büyüklük: 13,0 KB (Kilobyte)


Kabe'nin örtüsü üç bölümden meydana gelmektedir. Kabe'nin dış örtüsü, iç örtüsü (astar) ve kuşak bölümü.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (8).jpg
Görüntüleme: 962
Büyüklük: 16,3 KB (Kilobyte)


Bunların hepsi şu anda Mekke'de bulunan Kabe örtüsü fabrikasında dokunmaktadır. Kabe kapısının İlk nakışlı örtüsü 810 h. 1407 m. yılında dokunmuş ve örtülmüştür.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (3).jpg
Görüntüleme: 694
Büyüklük: 13,7 KB (Kilobyte)


Kabe’nin kapısı İbrahim (a.s.)'in inşa ettiği Kâbe'de, yerle aynı hizada tek bir kapı mevcuttu.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (6).jpg
Görüntüleme: 1041
Büyüklük: 16,5 KB (Kilobyte)


Kureyş, Kâbe'yi yeniden inşa ederken Ebu Huzeyfe b. el-Muğire'nin teklifi doğrultusunda, kapı yerden yüksek tutulmuştur.
İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi (9).jpg
Görüntüleme: 831
Büyüklük: 13,0 KB (Kilobyte)


Abdullah b. Zübeyr'in inşasında Kâbe'de, kapı tekrar yer seviyesinde tutulmuş ve buna ilâve olarak Kâbe'nin batı tarafında Rükn-i Şâmî ile Rükn-i Yemânî arasında bir başka kapı daha yapılmıştır.
-wwwpaylasimalemicom_kabe-nin-ici-12jpg


Haccâc döneminde kapı tekrar Kureyş'in inşa ettiği şekle iade edilmiş ve batı tarafındaki kapı kapatılmıştır. Şu an mevcut kapı ise, saf altından yapılmış olup, Kral Halid b. Abdulaziz tarafından yaptırılmıştır. Kabe’nin eski zamanlarındaki kapısından bir parça

-resim3vt0jpg

Kabe'nin fiziksel özellikleri ve konumu

• Kabe'nin geniş duvar yapısı kabaca bir küp biçimindedir.
• Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardır.
• Tavanı ahşaptandır.
• Kâbe, kuzeydoğu duvarı 12.63; kuzeybatı duvarı 11.03; güneybatı duvarı 13.10; güneydoğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 m olan 145 m² alan üzerine kurulmuştur.
• Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü (sitâre) ile örtülüdür. Örtüsü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir.
• Kâbe'nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine "Hacer-i Esved" veya "Şarki", kuzey köşesine "Irakî", batı köşesine "Şâmî" ve güney köşesine de "Yemânî" denir.

• Bazı arkeolojik buluntular da ilk Kabe türü yapının şu anki Ankara Sivrihisar yakınlarında bulunan PENİSSUS tapınağının olduğunu ve bu tapınağın İSTHAR ve KYBLE adlı tanrıçalara adandığını söyler. Hatta Kabe nin bulunduğu yön olan Kıble nin kelime anlamı olarak KYBLE adlı tanrıçadan geldiğini çünkü ilk yapıldığında ana tanrıça olarak Anadoludan gönderilmesi üzerine tanrıçanın bulunduğu yerin mekansal tarifi olarak bu kelimenin değişime uğradığı düşünülür.

• Kabe'nin küresel yer bulma sistemindeki yeri 21°25′24″N, 39°49′24″E.

-h_djpg

İsim: www.paylasimalemi.com_Kabe nin içi.jpg
Görüntüleme: 732
Büyüklük: 15,9 KB (Kilobyte)