1. #1
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.288

  Sponsonlu Bağlantılar
  CİN NEDİR ?


  Eklenti 2424

  CİN NEDİR;

  Cin anlam olarak, "örtülü" ve "gizli", terim olarak ise, insanın 5 duyusuyla idrak edilemeyen, ama insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir gruplardan oluşan bir varlık türü anlamına gelmektedir.Kur'an-ı Kerim'de "CİN" kelimesiyle, toplumumuzda ise bölgesel olarak farklı isimlerle adlandırılan ancak gerçekte normal insanlar tarafından görülemeyen varlıklardır. Bu da, cinin duyu organlarından gizlenen bir varlık olduğunu ortaya koymaktadır.
  Hücresel yapılardan daha fazlasına etki edebilecek özelliklerle donatılmış ve Kur'an-ı Kerim'e göre "DUMANSIZ ATEŞTEN", ya da bugünün deyimiyle mikrodalgadan yaratılmış -aslında tam olarak-insan bilgisinin kesin olarak tanımlamakta zorlandığı ancak varlıklarından şüphe edilmeyen Allah'a ibadet noktasında insanlarla bir tutulan ve sorumlulukları olan varlıklardır.

  Eklenti 2425

  CİNLERİN ÖZELLİKLERİ VE YAPISI ;

  Cinler, orijinleri NUR denilen kuantsal enerjinin mikrodalga enerji şekline dönüşmesiyle meydana gelmiştir. Bilinç mükemmeliyeti olarak, evrende "İNSAN" dan sonra gelmektedir. Karakter olarak insandan daha zayıf bir yapıya sahiptirler. Olumsuz olarak adlandırılan davranışları çokça ortaya koymaya yatkındırlar ve genellikle bu çeşit işlerle uğraşırlar. Ancak buna rağmen içlerinde, iyileri, dine bağlı olanları ve hatta ender de olsa evliyaları vardır. En büyük özellikleri ve eğlenceleri, insanların zayıf taraflarından faydalanarak, uygun olan yapıları dolayısı ve sebebiyle, onları kendilerine bağlı kılmak, istediklerini yaptırmak, adeta kulları olarak kendilerine hizmet vermelerini sağlamak, taptırtmaktır. Çağdaş verilerle bugün değerlendirebildiğimiz ancak ne var ki, 1.400 den fazla sene önce Kur'an'da mucize olarak yaratılmışlar şöyle açıklanmıştır:
  Kuantsal kökenli bilinçli varlıklar ... Nurani olanlar ........... MELEKLER
  Mikrodalga kökenli bilinçli varlıklar ... Ateş yapılar ........... CİNLER
  Moleküler kökenli bilinçli varlıklar ... Biyolojik bedenliler ... İNSANLAR
  Bunların her biri yaşadıkları boyutun kapsamı ve gücü itibariyle diğerini istediği gibi yönlendirebilecek güce sahiptir. Şöyle ki ... Kuantsal kökenli melekler, hem cinler ve hem de insanlar üzerinde etkileme mekanizmasına sahipken; cinler, insanları bir dereceye kadar yönlendirmede yeteneklidirler. "Cinler", Kur'ân anlatımıyla "MA'RIC" ve "Semum Ateşten", yani "Biyolojik bedene tesir edip, radyasyon zehirlenmesi meydana getiren mikrodalga" bedene sahiptirler ...
  Bizim ahiret alemi dediğimiz, ruhlar alemi denilen, berzah alemi denilen âlemler hep aynı mikrodalga boyut olup; insan ruhları dahi gerçekte mikrodalga bedenlerdir. Cinlerin insan beynini mikrodalga impalslar yollayarak etkileme yolları dışında, bir nesneyi hareket ettirme veya yakma gibi özellikleri de vardır.Kur'an'da iki yüzden fazla ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle Kur-an'ın 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil "Cin Suresi" hep cinlerden bahseder. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı İslam inancına göre mümkün değildir. Pozitif ilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.

  CİNLERİN TARİHİ VE YAŞADIKLARI YERLER ;

  Cinlerden başka yaratılmış yaratıklarda vardır. Bunların kimilerinin insanların içine karışmaları Süleyman (A.S.) zamanında yasaklanmıştır. Bunların bazıları eskilerin "Dev" dedikleri İfritler ve cazılardır. Cinler insanlara yakın olan yerlere yerleşmişlerdir. Kimi zaman açıktan insanlarla konuşup görüştükleri bilinmektedir.Çok hızlı hareket kabiliyetlerinden dolayı insanlara uzaktan haberler verebilmekte hatta semadaki Meleklerden bazı sözleri işitip bunları insanlara söylemekteydiler. Kahinler buradan türemişlerdir. Onlardan aldıklarını insanlara söyleyip hayret ve ilgi uyandırmaktaydılar..
  Hz. İsa dönemine kadar bu süregeldi. Peygamberliği kabul edenlerde oldu, etmeyip şeytanla birlikte olanlarda. Şeytanla olanlar ve Şeytanın cinnilerden olan çocukları sürekli Allah'ın dinine karşı savaş ettiler. İnsanlara görünüp kendilerine taptıranlar dahi oldu. Bunun gibi konular ta ki Rasulullah Efendimizdönemine kadar oldu. Hatta bunlar Mekke müşrikleriyle ittifak olup Efendimizin (S.A.V.) canına kastı bile planladılar. Tabii Allah-u Teâlâ onların oyunlarını bozdu.
  Ve Rasulullah s.a.v. Efendimiz zamanında cinlerin gökyüzüne çıkmaları yasaklandı. Çıkanlar ise kızgın bir ateş topu ile cezalandırıldı. (Yıldız kayması dediğimiz bazı hadiseler bunlardır) .. Ayrıca hepsi insanlardan uzak dağlar, tepeler, dere yatakları, İnler vs.vs. yerlere sürüldü. Ve Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) Cin mescidi'nde (ismi sonradan böyle konmuştur) Cinleri çağırarak onlara Kur'an okudu. Onlardan kimileri iman etti ve biat ettiler. Bunların hala biri hariç (EBA YUSUF) yaşamakta ve kendi aleminde en şerefli olanlarıdır. Etmeyenler ya başka dinlerde ısrar edip dönmedi yada Şeytana tabi oldu...

  CİN'ler 7 kat sufli 7 ulvi alemde ayrılmışlardır. Ulvi alemde olanlar Allah-u Teala'nın izni ile bazı Ayet ve Esma'lara müvekkil -Hüddam (hizmetçi) olmuşlardır.Kendi Aleminde en önde olan yetkili zatlardır. Kendi silsile ve yönetimleri vardır. Sultanlarından bazıları (Meytatarun, Ahmer, Meymun, Taykel, Kendiyas,,) gibi isimleri vardır ve taifelerinin en önündedir. Görev ve vazifeleri vardır. Bunlara Ardi Melaike denir. Yani Melaiklerin hemen arkasında dururlar.
  Sufli Alemde olanlar ise Ervah-ı Kabise dediğimiz sufli cin ki bunlar hep sufli işlerle vazifelidir. İnsanlara vesvese veren, musallat olan, korkutan, büyü vs alanlar ise bunlardır. Bunlarında kendi içlerinde silsile ve sırası vardır. En başları şeytan-ı Laindir. Ona tabii işlerde görev olmuşlardır. Bunlar pis yerlerde yaşarlar. Bir çokları deniz kenarlarına sürülmüştür. Issız pis yerleri, kilise bozması olan yerleri, gayrimüslim olan mekanları mesken edinmişlerdir ..

  CİNLER NASIL MUSALLAT OLUR ;
  Bilinmelidir ki; Cin'lerin mü'min olanları insanlardan pek uzak durup, onlara karışmaları kesinlikle yasaktır. Ancak bazı haller müstesna. Kişinin kemik ile taharetlenmesi (bu konuda hadis: Kemik ile istinca yapmayınız.Onlar mü'min cinlerden olan kardeşlerinizin rızk'larıdırlar) Ekmek kırıkları üzerine yatmak, bununla helaya gitmek gibi bazı hallerde insanlara ilişir ve korkuturlar. Ki sebebi mü'min olmalarındandır. Aksine mü'mine asla zarar vermezler. Bazı tesbih veya duaların birer "HADİMİ " yani "hizmetlisi - görevlisi" vardır. Eğer bir kişi oturup, o kelimeyi veya duayı adedince okur, sonra da karşısına dikilen CİN'den, o an için korkmadan bir şey isteyebilirse, o şey derhal olur .O Cin'in kendi emrine girmesini isterse, o CİN artık onun hizmetkârı durumuna girer. Sufli olanlarda da böyledir. Mü'min insandan uzak dururlar. Zira mü'min her an Rabbi iledir. Onu zikreder O'na Kulluk eder. Ancak maneviyatı zayıf olanlar müstesna.
  İşte bu tip insanlara sürekli sokulup vesvese verir, her zaman açıklarını arar. Bu açıklar ki pis yerlere mecbur kalıp gittiğimizde Besmele okumadan, Allah'a sığınmadan gitmek, cünüp gezmek, çalgı düğün gibi işlerle uğraşmak, hamamlarda edepsiz bulunmak, evinde çıplak dolaşmak, gibi durumlardır. Buna benzer durumlarda hemen o kişiye sokulup ona musallat olmayı dener.

  CİNLERDEN KORUNMA;

  Bizim tespitlerimize göre Kur'an'da iki tür, korunma sağlayan ayetler vardır ...
  Birincisi pasif korunma âyetleridir ki bunlar "Ayet-el Kürsi", "Kul-euzüler" ve "Hasbiyallahu veni'mel Vekil" ve "Huve Rabb-ül Arş-il Azim" duasıdır. Bunların 41 veya 100'er defa okunmasıyla kişinin çevresinde cinlerden ve kem nazarlardan (negatif beyin dalgalarından) gelecek olan etkilere karşı bir koruyucu kalkan oluşur.Ancak bir de CİNLERE karşı aktif savunma sağlayan dua da vardır ki o da şudur:

  "RABBÎ İNNİ MESSENİYEŞŞEYTANU BİNUSBİN VE AZAB; RABBİ EÛZÜ BIKE MİN HEMEZATİŞŞEYATİYNİ VE EÛZU BIKE RABBİ EN YAHDURUN. VE HİFZAN MİN KÜLLİ ŞEYTANIN MARİD. "(Sad: 41 / Mü'minuna: 97-98 Saffat: 7)

  Bu dua kişinin beyninde cinleri son derece sıkan ve hatta yakan dalgalar yayınlanmasına vesile olur ... Böylece de o kişiye musallat olan cinler o kişiden uzaklaşmak zorunda kalırlar ...
  İçlerinde sebepsiz sıkıntı duyanlar; "BÜYÜ" yapıldığından şüphelenenler, cinni yoldan başkalarının kendisini etkilediğini düşünenler bu duâya olayın şiddetine göre sabahları ve geceleri 41 ile 150'şer defa arasında bir sayıyla okumaya devam ederlerse büyük fayda görürler ...
  "MEDYUM", aracı demektir; bilgisizlik yüzünden, ruhlarla görüştüğünü sanan kişilere denir! .. Cinci ayrıdır, Medyum ayrıdır! ..

  CİN MUSALLATI BELİRTİLERİ ;

  Cin bedenin tamamına girebilir. Bedende ağrı, sancı, titreme, bayılma, çığlık atma, ellerini gözlerine kapatma vb .... Cin bedenin herhangi bir uzvuna da girebilir. Özellikle beyni tercih ederler. Tıbbın çare bulamadığı durumlarda cin durumu üzerinde durulur.
  Cin musallatına maruz olan kişilerde garip hareketler, belirgin olarak ellerde ve vücudunda aşırı kasılmalar, ellerde ayaklarda yanmalar, çene kilitlenmesi, halsiz bir şekilde sürekli yatma isteği, aşırı şekilde insanüstü bir güç birikimi, anlaşılmayan konuşmalar, gece anahtarı olmayan kapıları açarak dışarıya çıkabilme gibi inanılması güç haller gözlenebilir. Bu tür durumlarda kişinin maruz kaldığı bu durumdan bir an önce kurtarılması ve feraha ermesi gerekir.
  -Korkulu rüyalar görüyormusunuz ?
  -Yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyor musunuz ?
  -Derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde gördüğünüz oluyor mu ?
  -Rüya aleminde bilmediğin bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğradığınızı görüyor musunuz ?
  -Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duyduğunuz anlar oluyor mu ?
  -Herhangi gayibi bir ses sizi adınızla çağırıyor mu? O sesin kimin sesi olduğunu çıkaramadığınız anlar oluyor mu ?
  -Vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalanma hissi var mı ?
  -Yalnız kalmayı, banyoda veya tuvalette uzun süre kalmayı seviyor musunuz ?
  -Yıkanırken yani banyo yaparken biri ile konuşma ihtiyacı duyuyor musunuz ?
  -Yüzünüzü sabunlu suyla yıkarken birisinin sizi seyrettiği hissine kapılarak yüzünüzdeki sabundan hemen kurtulmak istiyor musunuz ?
  -Bazen banyodan hızlı dışarı çıkmak istediğiniz anlar oluyor mu ?
  -Özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken birilerinin peşinizden geldiği duygusuna kapılıyor musunuz ?
  -Gözlerinizi kapattığınız zaman aranlıkta bir göz belirip sana bakıyor ve giderek yaklaşıyor mu ?
  -Çevrende pis bir koku duyuyor musun ?
  -Uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyor mu? Ve yorganınızın hareket ettiğini hissediyor musunuz ?
  -Yalnız kalmayı seviyor musunuz ve özellikle odanızda tek başınıza uyumaktan hoşlanıyor musunuz ? Bu esnada yanınıza biri yatmaya eldiği zaman korkuyla uyanıp kaçmaya tesebbüs ettiğiz anlar oluyor mu ?
  -Rüya aleminde kedi, köpek, yılan ve pis kılıklı insanlar görüyor musunuz ?
  -Karanlık korkunuz oluyor mu ?
  -Eşler arasında soğukluk, tiksinti ve iğrenme oluyor mu ?
  -Uykuda kendisiyle cinsel ilişki kuran veya kurmak isteyen birisini görüyor musunuz ?
  -Uykuda kendinizi kabristan (Mezarlık) ortamında, pis yerlerde, korkunç yerlerde görüyor musunuz ?
  -Çizgiye benzer garip seyler görüyor musunuz ?
  -Uykuda sık sık ihtilam oluyor musunuz ?
  -Uykuda dişlerini sıkmak, ağlamak, çığlık atmak gibi haller yaşıyor musunuz ?
  -Rüyada kan veya su gölü üzerinde yürüdüğünüz oluyor mu ?
  -lbadet, zikir ve Kur'an okumada zorlanıyor musunuz ?
  -Söz ve hareketlerde ani dengesizlikler varmı ?
  -Sa'ra nöbeti (tibbi olmayan) yaşanıyormu ?
  -Vücutta tibbi olmayan iç sıkıntısı, halsizlik ve hüzün varmı ?
  -Vücudunuzdaki herhangi bir organ kasılıyor, titriyor veya uyuşuyor mu? (tıbbi olmayan).
  -Göğüste daralma, nefes alma zorluğu çekiyor musunuz? (bu daralma kulaklıkla Kur'an okurken artarsa)
  -Vücudunda birseylerin gezdiğini hissediyor musunuz ?
  -Kenar uçlarında ağrı ve sancılar varmı? (omuz, havza gerisi, sırtın sonu).
  -Sebepsiz yere şiddetli ağlıyor, gülüyor veya sinirleniyor musunuz ?
  -Saçlariniz aşırı dökülüyor mu? (özellikle Kadınlarda).
  -Kadınlar adetlerinizde dengesizlik yaşıyor musunuz? (tıbbi olmayan)
  -Tıbben çocuklarının olmaması için hiçbir sebep bulunmaması, sebepsiz kısırlık.
  -Sebepsiz baş ağrılarınız varmı ?
  -Beyin yorgunluğu, başında ağırlık veya tabakalar oluştuğunu hissediyor musunuz ?
  -Unutkanlığınız varmı ?
  -Tembellik haliniz varmı ?
  -Aniden eşinizden, çocuklarınızdan ve evden nefret edip veya sıkılıyor musunuz ?
  Damardan gelen fazla kana cinler da sebep olabilir. Bunu yapan kişi cini kadına gönderir. Sufli cin kadının içine girerek damarı vurduğu zaman kadının fercinden fazla kan gelir. Bu da kadının ölümüne bile sebep olur. Doğumdan sonra, bütün çabalara rağmen görülen ani ölümleri akla getirmektedir. Cinler girmek için zayıf ve abdestsiz bedenleri tercih ettikleri için, geleneklerimizde lohusa kadınlara ayrı bir ilgi gösterilir.
  Hastada bu alâmetlerin hiç biri olmasa da, cinin bedende bulunduğu anlaşılabilir. Şöyleki, hastanın kulagina ezan okumaya başlayınca açık alâmetler gözükmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması gibi

 2. #2
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.288

  cin nedir,cin nedir kısa,cin nedir kısaca,cin nedir?,çini nedir,çinler nedir,cin nedir ve özellikleri,ci̇n nedi̇ṙr,cin ne demektir kısaca,Cin, cinler, cin nedir, cin varmıdır, cinler varmıdır,Cinlerin özellikleri,Cin Nedir Neden Yaratılmıştır,Cin Musallatı  Cin Nedir


  Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır. Halk dilinde Cin erkek Peri de kadın olarak düşünülür. Gerçekte de durum farklı değildir. Cinler de erkekli dişili bir yaşam sürerler; doğarlar, yaşarlar, ürerler ve ölürler. İnançları ve idealleri vardır.

  “CİN” adı geçtiği zaman, genelde hepimizin içine düştüğü büyük bir yanılgı vardır!.. Hemen aklımıza, kısa boylu, ayakları ters, kulakları uzunca, gözbebekleri dikine, seri hareket edebilen, her kılıkta görünebilen varlıklar gelir… Ya da beyninde belirli bozuklukları olan kişilerin görmüş olduğu halusünasyonlar.

  Kuran-ı Kerim’de bildirildiği gibi cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Diğer bir deyişle bir enerji birikimidir. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Cinler hacmi ve kütlesi olmayan, bu alemde bir başka boyutta bulunan (yaşayan) varlıklardır.

  Bu arada cinlerin ilk atasının CANN isminde bir varlık olduğunu yine Kuran dan öğreniyoruz. ’CANN IDA YALIN BİR ATEŞTEN YARATTI’ (Rahman suresi ayet: 15)

  Yine Kuran’ın bir çok Ayetinde Cinlerin; Ateş halinde bulunan dünyanın içine, merkezine kadar inmek, göklerde ışık hızında gezinmek ve benzeri işler yapabilmek için zorlanmadıkları anlatılıyor. Ama Dünya ve çevresinden ayrılamadıklarını da Kurandan öğreniyoruz.

  Allah’ın cinleri yarattığını hepimiz biliyoruz. Bizlerin onlardan üstün olduğumuzu da biliyoruz.

  Genelde insanları bilinç altına girerek etkilerler. Cinlerin daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi mantıkları yoktur. Değerlendirme yapamazlar. Sadece verilen görevleri yaparlar. İnsanlar gibi üstün duygu hisleri yoktur.Akıllarını tam olarak kullanamazlar. En iyi özellikleri çok hızlı hareket etme kabiliyetleri ve istedikleri insan ve nesnenin şekline girebilmeleridir.

  Onlarda insanlar gibi ,yemek yerler, içerler, sarhoşu, uyuşturucu bağımlılıkları olanları, spor yapanları vardır. Nasıl insanlar yaşıyorsa, onlarında aynı şekilde yaşamlarını sürdürmeleri mümkündür.

  Onlar da dünyadadırlar. Bizim bu dünyayı kullandığımız gibi onlar da bu dünyayı kullanırlar. Genelde düşünce yapıları ve inanışlarına göre yaşamları vardır. Gruplar halinde yaşarlar, kabileleri vardır. Kimi zaman onlarla bilmeden iç içe yaşarız, eski zamandan günümüze gelen bir çok tabir, bunlarla iç içe yaşamamızdan kaynaklanmaktadır.

  Mesela ; karanlıkta yada yağmurlu bir havada destursuz yere basmamak, gece tırnak kesmemek, ıslık çalmamak, gibi.

  Onlarında değişik yapıda olanları vardır. Kimileri evlerin banyolarında, samanlıklarda, helalarda, pisliğin içinde yaşayanlarla, odalarda, salonda, temiz yerlerde yaşayanlar da vardır.

  Kendilerine ait şehirleri vardır. Köyleri vardır. Kısacası yaşantıları insanlarla benzerlik arz eder.

  İyileri korkutmamak için insanlara pek fazla gözükmezler. Kötüleri de bir büyü sonucu yada onlara zarar verecek bir harekette korkutmak için size gözükebilirler. Bir yerlerden ses gelmesi, gece yatarken kapı çalması, ışıkların yanıp sönmesi, çeşmeden su akma sesinin gelmesi gibi buna benzer tepkiler gösterebilirler.

  Sonuç olarak insanları öldürmek gibi bir hareket içinde olamazlar. Allah onlara bu izni vermemiştir.

  Cinlerin daha üst kademelerine hüddam, ifrit gibi değişik isimlerde rütbeleri vardır. Bir bina yüksekliğinde daha büyüğü, kanatlısı,çift başlısı, yılan kafalısı gibi değişik şekillerde görmek mümkündür.

  İnsanlara zarar vermeleri bir büyü sonucunda olur demiştik. O zaman bu durumda gösterecekleri etki yapılan büyünün durumuna bağlıdır. Müslüman bir cin, insana zarar vermez. Hayır işlerinde kullanılırlar, görev alırlar, zararsızlardır. Kendilerine zarar verildiğinde, rüyalarda neden zarar verildiğine dair hatırlatmalar yaparlar vede sizi korkutmadan olayı anlatmaya çalışırlar. Eğer anlamadığınız taktirde, en son yol olarak korkutarak anlatmaya başlarlar. Nedeni de, burada sizlerin ihmalciliğinizden kaynaklanmaktadır. Zamanında yapılan uyarıları dikkate almayıp yaparız gibi niyetlerde bulunmanızdan dolayıdır.

  Evet bu bedensiz varlıklar gerçekte vardır. Onlarla bizim aramızda bir enerji yoğunluğu farklılığı vardır, bu yüzden onları göremeyiz fakat onlar bizleri görebilirler. Hareket kabiliyetleri çok fazladır, istedikleri şekilde bazı insanlara gözükebilirler ;onlar da bizim gibi inaçları olan (Müslüman, Hıristiyan, şeytana ve ateşe tapan vs. )kabileler guruplar şeklinde yaşarlar. Yerler, içerler, ibadet ederler. İnançsızları, alkolikleri, cinsel sapıklıkları olanlar vardır; düşünün ki insanın emrinde olan her şeyden onlarda nasibini almaktadır. İnsan olarak onlardan farkımız üstünlüğümüz irademizdir, mantığımızdır:burası çok önemli dikkat edilmesi lazım iradeye. Genelde insanları bilinç altına girerek etkilerler.

  Kötü cinler ağaç altlarını, çöp kutularını, pisliğin olduğu yerleri, eğlence mekanlarını çok severler. Eskilerin dediği gibi destursuz geçmeyin, gece tırnak kesmeyin gibi bazı kelimeleri mutlaka duymuşunuzdur, bunlar birer anlama işaret eder genelde karanlık yerlerde gezerken yere tükürmemeye ve de elinizdeki çöpü yerlere atmamanızda fayda vardır.

  Cinlerde kabileler vardır 3 kabile ye mensup 7 kabileye mensup diye her kabile bir farklı görevi vardır en kötüleri ise şeytana tapanlardır amaçları devamlı suretle kötülük

  Bazı insanlara musallat olurlar onların başka karşı bir cinsle evlenmelerine izin vermezler kendileriyle cinsel ilişkiye zorlarlar zarar vermek isterlerse verebilirler fakat bunların şartları vardır .

  Bazı zamanlar insanların rüya aleminde korkuturlar karabasanı buna bir örnek vermemiz mümkündür.ekil olarak en tehlikeli bazı insanlarında gördüğü yedi cücelere benziyen şekilde olanlar genelde uçan cinsi olup evlerde perde kenarlarında gözükürler ,hayvan şeklinde yılan olarak gözükenlerde tehlikeli olanlara örnek verebiliriz.


  Özetle Cinlerin kalbi, gözü, kulağı, aklı, zekası, vardır. Kendilerinden gayrıya gizliler, ama birlikte yaşıyorlar. Nefisleri vardır, İsimleri vardır, beslenirler ve çok uzun yaşa salarda onlarda ölüyorlar diyebiliriz.

  Cinlerin yaradılışı insanlardan öncedir. Bildiğimiz Şeytan lanetlenmeden önce cinlerin ileri gelenlerinden biriydi. Allah-ı Teala’nın emrine karşı gelen Şeytan sonsuza dek lanetlendi.

  Şimdi diyeceksiniz ki madem bir başka boyut söz konusu cinler insanlara nasıl zarar verebiliyorlar? Evet haklısınız. Ancak bazı durumlarda bu boyutların kapısı açılıyor.

  Aşırı korku

  Aşırı sevinç

  Cin ve Ruh daveti yapmak

  Mistizmi yanlış kullanmak

  Başkalarının size büyü yapmalarıyla

  Bu ve bunun gibi durumlarda cinler yaşantımızı alt üst edebiliyorlar. Cinlerin verdiği zararlardan kurtulmak ve korunmak elbette mümkündür. Ancak yinede bilinçsiz yapılan korunma yarar yerine zarar verebilir.

  Halk dilinde sara denilen hastalık, uyur gezerlik, zamanlı zamansız bayılmalar, Uykuda kabus görmek, sıçramak ve konuşmak, Yel de denilen vücutta gezen ağrılar, Sebepsiz asabiyet, hırçınlık, Ve daha birçok rahatsızlıklar, Tıbbın çaresiz kaldığı bütün hastalıklar cinlerin eseridir

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

135<span style="color:#b10202;font-weight:bold;">421kt</span>or2548 Kırmızı alandaki rakam ve harfleri girin

Benzer Konular

 1. Ağaç hastalığı nedir
  By yaseminabla in forum Hastalıklar ve Vucut saglıgı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17-12-2012, 15:01
 2. NLP Nedir ?
  By bilgedede in forum NLP-Kişisel gelişim
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15-12-2012, 14:22
 3. Holografik zaman nedir?
  By bilgedede in forum İlginç Bilgiler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15-12-2012, 02:38
 4. Al Karısı Nedir
  By bilgedede in forum Merak ettiklerimiz-Efsaneler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-12-2012, 12:06

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş