Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri


Örüntü nedir? Örüntünün tanımı ve örüntü kavramı hakkında hem matematiksel hem de desen örnekleri. Örüntü süsleme örnekleri.

Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde ardışık olarak günler ve ya bir sene içerisinde ardışık olarak gelen aylardır. Bunlar birer örüntüdür.

Örüntü kavramı çok basit bir kavrammış gibi gözüksede yapay zekaya giden yol örüntülerden geçmektedir. Yüz tanıma sistemleri, optik karakter okuyucular, parmak izi tanıma sistemleri, DNA çözümleme sistemlerinde ki algoritmalar hep örüntülerden faydalanılır. İngilizce karşılığı pattern larak geçmektedir.

Örüntü bir desen ve ya bir model olabileceği gibi bir fikir bir kavram da olabilir. Bazı desenler belli bir şeyi tekrar ede ede oluşurlar. Örneğin fayans döşeli bir zemindeki gibi sürekli tekrarlanan bir sıra ve desen bir örüntüdür.

Matematikte de örüntü örnekleri görülebilir. Buna en güzel örnek Fibonacci dizisidir. Fibonacci dizisi sayıları 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … vb. şeklinde devam eder. Dikkat edilecek olursa her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde sonsuza kadar gider.

Aşağıda birçok desen örüntü örneği yer almaktadır.

ÖRÜNTÜ ÖRNEKLERİÖrüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-874a941ee3c8feejpg


Örüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-874a94208d724b4jpg


İsim: or9.gif
Görüntüleme: 2694
Büyüklük: 6,5 KB (Kilobyte)


İsim: or10.gif
Görüntüleme: 4533
Büyüklük: 6,9 KB (Kilobyte)


Örüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-or11gif


İsim: oruntu-ornekleri-1.jpg
Görüntüleme: 3260
Büyüklük: 35,8 KB (Kilobyte)


İsim: oruntu-ornekleri-2.jpg
Görüntüleme: 494
Büyüklük: 20,5 KB (Kilobyte)


İsim: oruntu-ornekleri-3.jpg
Görüntüleme: 3968
Büyüklük: 40,4 KB (Kilobyte)


İsim: oruntu-ornekleri-4.jpg
Görüntüleme: 2400
Büyüklük: 44,4 KB (Kilobyte)


İsim: oruntu-ornekleri-5.jpg
Görüntüleme: 435
Büyüklük: 21,0 KB (Kilobyte)


Örüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-oruntu-ornekleri-6jpg


Örüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-oruntu-ornekleri-7jpg


Örüntünün tanýmý ,matematiksel örüntü , örüntü desen örnekleri.-susbajpg