1. #1
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.288

  Sponsonlu Bağlantılar
  yozgat tarihi,çapanoglu kimdir,yozgat ve çapanoglu,Çapanoğulları,Çapanoğulları Ayaklanması,ÇAPANOĞLU İSYANI,çapanoğulları isyanı,çapanoğulları kimdir,çapanoğulları atatürk  Eklenti 6318


  Eklenti 6317


  Eklenti 6319


  Eklenti 6320

  Timur’un Anadolu’dan ayrılmasından sonra, Osmanlı şehzadeleri arasında çıkan saltanat kavgalarında Yozgat ve çevresi büyük sıkıntı çekmiştir. Yeniden Osmanlı Devleti’ne bağlanması ancak 1408’de Çelebi Mehmet döneminde olmuştur. 1413’de kesin olarak Anadolu’da Osmanlı hakimiyetini sağlayan Çelebi Mehmet, Yozgat ve yöresindeki devlet hakimiyetini pekiştirmiştir.Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat ve çevresinde “Celal” adında bir Türkmen önderinin çıkarmış olduğu isyan kontrol altına alınmışsa da, Yozgat ve yöresi bu isyandan büyük zarar görmüştür. Kanunî Sultan Süleyman döneminde arazi tahririnin yenilenmesi sırasında, bölgede yine karışıklılar çıkmış, ancak kısa sürede denetim sağlanmıştır (1526).

  17. yüzyılın sonlarında devlet tarafından BOZOK’a yerleştirilen Mamalu Türkmen oymaklarından, Çapanoğulları büyük güç kazanmışlardır. 1728’de Çapanoğullarından Ahmet Ağa, Yeniil Has Mütesellimliği’ne getirilmiştir. Bu görevde üstün başarı gösterdiğinden dolayı da, 1732’de de Mamalu Türkmenlerin mütesellimliği görevine yükseltilmiştir. 1741 yılında ise, BOZOK Mütessellimliği görevine atanmıştır.

  Çapanoğlu Ahmet Ağa, bundan sonraki yıllarda etkinliğini komşu sancaklarda da duyurmuştur. Osmanlı Devleti’nce 1745’de “Kapıcıbaşılı” payesiyle ödüllendirilen Ahmet Ağa, Yozgat ve yöresinde bazı bayındırlık hareketlerine girişerek, halkın desteğini kazanmaya özen göstermiştir. Çapanoğulları, merkezi yönetimle uyum içinde olmayı sürdürmüşler; 1755’de İstanbul’da ortaya çıkan et sıkıntısını gidermek üzere koyun göndermeleri karşılığında BOZOK Sancağı malikâne olarak Çapanoğlu Ahmet Ağa’ya verilmiştir. Böylece, Çapanoğulları Yozgat ve yöresinin tartışılmaz hakimi durumuna gelmişlerdir. Bu tarihten sonra İstanbul’a sık sık Çapanoğulları hakkında yakınma mektupları gitmeye başlamıştır.

  1757’de devlet, Çapanoğlu Ahmet Ağa’yı zulümlerine son vermemesi durumunda malikanesinin elinde alınacağını bildirmiştir.Ahmet Ağa 1761’de Sivas Valiliğinin, İstanbul Hükümetince verilmesini sağlamıştır. Bu başarısının verdiği cesaretle Maraş Valiliği’ne de göz dikince hakkında idam fermanı yayınlanmıştır. Ahmet Ağa’nın 1765’de idamından sonra Çapanoğlu Mustafa Bey’in BOZOK Sancağı Mütesellimi oluncaya kadar Çapanoğulları Yozgat ve yöresindeki etkinliklerini yitirmişlerdir. 1768’de mütesellim olan Mustafa Bey, merkezle iyi geçinmeye çalışarak, yapılan savaşlar sırasında devlete asker ve malzeme yardımında bulunmuştur. Çapanoğulları 1772’den sonra Yozgat ve yöresinde yeniden söz sahibi olmaya başlamış, çevredeki diğer ayanlarla mücadeleye başlamışlardır.

  Çapanoğulları Caniklioğullarına karşı sürdürdükleri mücadeleden başarı ile çıkmışlardır. Mustafa Bey, 1782’de hizmetçileri tarafından öldürülünce, BOZOK Sancağı Mütesellimliği kardeşi Süleyman Bey’e verildi. Osmanlı Padişahları 1. Abdulhamit ve 3. Selim ile iyi ilişkiler kuran Süleyman Bey, 1783’de Çankırı Sancağı Mutasarrıflığı’nı da almıştır. Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulmasını destekleyen Süleyman Bey, Caniklioğulları ile üstünlük mücadelesini sürdürmüş, 3. Selim’in tahttan indirilmesiyle durumu sarsılmış ise de, Alemdar Mustafa Paşa’nın, 3. Selim’in yerine geçen 4. Mustafa’yı tahttan indirmesiyle eski konumunu yeniden kazanmıştır.

  Süleyman Bey, 1808’de İstanbul’da toplanan ayan arasında yer alarak, Sened-i İttifak’ı imzaladı ve Sekban-ı Cedid askerini kendi hakimiyet bölgesinde örgütlenmeye başlamıştır. Süleyman Bey, 1813’te öldüğünde güçleri doruğa ulaşmış olan Çapanoğulları, kendilerine mukataa olarak verilen; BOZOK, Amasya, Şarki Karahisar, Sivas, Kayseri, Maraş, Antep, Halep, Rakka, Adana, Tarsus, Konya Ereğlisi, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara’da büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır. Çapanoğulları’ndan Mehmet Celaleddin Paşa, 1842-1846’da kısa sürelerle BOZOK ve Kayseri Kaymakamlığına atanmıştır.1849’dan sonra yönetim kademelerinden iyice uzaklaştırılan Çapanoğulları, büyük servetleri sayesinde,özellikle ekonomik alandaki güçlerini XX. yüzyılın başlarına kadar sürdürmüşlerdir.

 2. #2
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.288
  Yozgat isyanı (Çapanoğlu İsyanı):

  Çapanoğlu isyanı; Milli Mücadele yıllarının başında çıkan bir olaydır.
  Çapanoğlu İsyanının lideri konumunda olan Edip Celal ve Halit Bey?ler
  Çapanoğlu Süleyman Bey?in üçüncü kuşaktan torunu olan Hacı Osman Nuri
  Bey?in oğullarıdır.

  Çapanoğlu İsyanlarının genel olarak üç sebebi
  üzerinde durulur.

  1- Çapanoğlu Celal Bey?lerin İttihat ve Terakki Partisinin kötü
  davranışlarına uğramaları nedeniyle; Anadolunun kurtuluşu için
  başlatılan; Milli Kurtuluş hareketini bir İttihat ve Terakki hareketi
  olarak değerlendirmeleri,

  2- Daha önce Anadolu?daki ?ayanlar? arasında en güçlü olan bu ailenin
  nüfuzu oldukça büyüktü. Son zamanlarda nüfuzunu yitiren bu ailenin
  tekrar aynı güce ulaşmanın yollarını aramış olmaları,

  3- Yozgat?ta daha önceleri; CelaliBaba Zünnûn ve Babai gibi isyanlar da
  yaşanmıştır. Bu isyanların hemen hepsi; yönetimin haksızlığına karşı
  direniş şeklinde ortaya çıkmıştır. Çapanoğlu İsyanını da bir an böyle
  düşünülecek olursak, bunların Kuvâ-yi Milliye?yi desteklemeleri
  gerekirdi. Fakat durum aksine oluştuğuna göre, bu olayın nedeninin
  farklı olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.

  Mustafa Kemal Paşa, Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra Ankara?ya
  gelerek, Heyet-i Temsiliye?nin; Kuva - yı Milliye hareketini tam olarak
  yürütebilmek için; Milli Kurtuluşa taraftar görünmeyen bazı kişileri
  görevlerinden almıştır. Bu kişiler arasında Afyon Mutasarrıfı Çapanoğlu
  Celal Bey?in yerine Muhasebeci Arif Hikmet Bey Yozgat Mutasarrıf vekili
  olarak tayin edilmiştir. Heyet-i Temsiliye Ankara?da bir toplantı yapmış
  yönetimi daha esaslı ve sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla 19
  Mart 1920 de her tarafa telgraflar göndererek bu iş için temsilci
  seçilip gönderilmesini istemiştir. Çapanoğlu Celal ve Edip Bey?ler bu
  seçime Padişaha bir isyan olarak değerlendirerek karşı çıkarılsa da
  Yozgat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Çapanoğullarının bu itirazlarını dikkate
  almadan temsilcileri seçmişlerdir. Bölgedeki ilk huzursuzluklar Yozgat
  dışında Yenihan (Han-ı Cedit=Yıldızeli) da ortaya çıkmıştır. Yenihan
  İsyanını başlatanların ele başısı durumunda olan Postacı Nazım ve Kara
  Mustafa adlı iki kişi Yıldızeli-Akdağmadeni arasındaki köylerde
  dolaşarak İstanbul Hükümeti lehine propaganda yapmaya başlamışlardır. 14
  Mayıs 1920de Yıldızeli-Kaman Köyünde toplantı yapan Postacı Nazım ve
  adamları Ankara Hükümetine karşı isyan ettiklerini ilan ederler. Bu
  olaylar karşısında hiç bir tedbir alamayan Yıldızeli Kaymakamı
  görevinden alınarak yerine Jandarma Kumandanı İshanı Bey vekaleten atanır.

  Yıldızelindeki olayların gün geçtikçe büyümesi üzerine buraya Sivastan
  bir süvari bölüğü gönderilirken asilerde boş durmuyor halkı sürekli
  kendi emelleri doğrultusunda Milli Hareketle ilgili olmayan sözlerle
  zehirlemeye devam ediyorlardı. Durumun gün geçtikçe kötüye gittiğini
  gören Sivas 3. Kolordu Komutanı Albay Hüseyin Selahattin Bey piyade
  taburunu Jandarma Binbaşı Kemal komutasında Yıldızeline 10.Alayın ikinci
  taburunu Zileye ve Tokatta bulunan 3. taburu da yine Yıldızeline
  gönderir. Hadise oldukça büyümüş bölgenin tamamını sarmış ve bu
  isyanların önlenebilmesi için bir hayli güçlük çekilmiştir. Ayaklanmalar
  üzerine gönderilen düzenli birlikler başarılı olamayınca Sivas Müdafaa-i
  Hukuk üyesi Halil Bey 27-28 Mayıs 1920de Yıldızeli?nden Her tarafta
  idare makamları atıl ve ruhsuzdur. Acele imanlı ve fedakar kimseler
  idare başına geçirilmezse durum çok tehlikeli bir hal alacaktır diye
  heyet-i Temsiliyeye bir telgraf gönderir. Aynı günlerde Erkan-ı Harbiye
  idare başına geçirilmezse durum çok tehlikeli bir hal alacaktır.
  demiştir. Aynı günlerde Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Reisi Albay İsmet
  Ankara?dan gönderdiği emirde: Kaymakam ile birlikte mahalli bir kuvvet
  teşkiline başlanmasını ve bu kuvvetin silahlarının Kayseri Askerlik
  Dairesi Başkanlığından istenmesi için Akdağmadeni Askerlik Şubesi
  Başkanlığına talimat verilmiştir. diyerek bu bölgenin huzurunun
  sağlanması için yine bölgedeki kuvvetlerden istifade edilmesinin
  istemiştir. Çünkü bu yıllarda Batı Anadoluda Yunan ilerleyişi ile
  uğraşılmakta ve askeri gücün iç bölgelerde kullanılması istenmekteydi.

  Bu arada Mustafa Kemal Paşa Yıldızeli ve Zilede bulunan bazı kişileri
  uyarma ve olumlu fikirler aşılamak için bunların lideri konumunda
  bulunan Çelebi Efendinin harekete geçirilmesi istemiştir. Bununla ilgili
  olarak Mucur Askerlik Şubesi Başkanlığına talimat gönderilmiştir. TBMM
  üyesi olan Bektaşi Şeyhi Çelebi Efendi hasta olduğunu beyan ederek böyle
  bir yardıma katılamayacağını ifade etmiştir. Ankara çevresinde bulunan
  kuvvetlerin Düzce isyan bölgesine gönderilmesi Sivastaki 3. Kolordunun
  önemli bir kısmının da Pontuşçuları takip etmesi eldeki diğer taburların
  da ancak şehirlerin iç emniyetini koruyacak durumda olması nedeniyle
  isyan bastırılamamış Sivas ve Tokat gibi büyük şehirler de tehlikeye
  düşmüştür. Bunun üzerine İsmet Paşa Kazım Karabekir Paşaya bir telgraf
  göndererek isyanın bastırılması için süvari birliği istemişse de
  doğudaki Ermeni Meselesi yüzünden bu birlik gönderilememiştir. Duruma
  müdahale etmek için Gaziantep çevresinde bulunan Kılıç Ali Bey 80 kadar
  adamıyla beraber 1 Haziran 1920de Yozgata gönderilmiştir. Mehmet Hulusi
  Efendi Yozgata gelen Kılıç Ali Beye Çapanoğullarının tutumlarını
  anlatmış Kılıç Ali Bey de bir tedbir olması amacıyla kendisine
  anlatılanları Ankara?ya bildirmiştir. Celal ve Edip Beylerin evlerini de
  göz hapsinde tutmaya başlamıştır. Yozgatta olup bitenleri öğrenen
  Çapanoğlu Halit Bey oturduğu Arapseyfi Köyünden Yozgata gelmeye karar
  verince işlerin büyüyeceğinden endişelenen Kılıç Ali Bey müfrezesini
  alarak Boğazlıyana çekilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Çapanoğullarının
  tutumlarından tatsız bir sonuç çıkmaması için Yozgat Mebuslarından;
  Çapanoğullarının memleketin içinde bulunduğu durumu anlatmalarını ve bu
  yanlış tutumlarından vazgeçmelerini sağlamalarını istemiştir. Bunun
  üzerine Süleyman Sırrı ve Rıza Beyler Yozgata gelmişler durumu
  Çapanoğullarına anlatmışlarsa da onları ikna edememişlerdir. Bu tavır
  üzerine olaya karışan Çapanoğullarının tutuklanarak Ankaraya
  gönderilmesi istenmiştir.

  Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Reisi Albay İsmet 7 Haziran 1920de Sivas?taki
  3. Kolordu Komutanı Albay Selahattin Beye bu tutuklama emrinin yerine
  getirilmesi için duyuruda bulunmuş Selahattin Bey de görevin ifası için
  Yozgat Mutasarrıf Vekili Arif Hikmek Beyi görevlendirmiştir. Arif Hikmet
  Bey Çapanoğullarının adamı olduğundan bu haberi Celal ve Edip Beylere
  duyurması üzerine bu kişiler 8 Haziran 1920de ailelerini de yanlarına
  alıp Yozgatı terkederek Sorgun (Köhne)a giderek küçük kardeşleri Halit
  Beyin güçleriyle birleşmişlerdir. Ertesi gün Yozgatta sıkıyönetim ilan
  edilir ve Komutanlığına da Kılıç Ali Bey getirilmiştir. Yozgatın dışında
  bulunan ve isyan etmeye karar veren Çapanoğulları yanlarına taraftar
  toplarken Tokat ve Zile dışında bulunan Postacı Nazım ile de irtibat
  kurmak suretiyle ondan yardım almayı düşünürler. Çapanoğulları 13
  Haziran 1920de Sorgunu 14 Haziranda da Yozgatı ele geçirirler. Yozgata
  giren kişilerin elebaşıları arasında Çapanoğlu Celal ve Edip Beyler ile
  Halit Hakkı Salih Şekip Mahmut İhsan ve Muhlis gibi kişiler de
  bulunmaktaydı. Zaten olayı organize edenler de bunlardı. İsyancılar
  23-24 Haziranda Boğazlıyana saldırarak Kılıç Ali Beyin buradan
  çekilmesine neden olurlar. Bu olay isyancılara cesaret vermiş çevreden
  kendilerin yeni katılımlar olmasını sağlamıştır. Asilerden bir grup da
  16 Haziranda Alacayı ele geçirir.

  Çerkez Ethem Yozgata tamamen hakim olduktan sonra Hıyanet-i Vataniye
  Kanununa dayanarak bir Askeri Mahkeme kurarak rolü bulunanları
  cezalandırmıştır. Çerkez Ethem Yozgattan kaçan isyancıların Alacada
  toplandığı haberini alınca Yozgatta 200 kişilik bir kuvvet bırakarak
  24-25 Haziran 1920 gecesi Alacayı kuşatmış ertesi günü de kazaya hakim
  olmuştur. Alacada tutunamayacaklarını anlayan asiler bu defa da
  savunması daha elverişli olan Yozgat-Alaca yolu üzerinde sarp bir
  boğazda bulunan Arapseyfide toparlanmaya başlamışlardır. Asilerin
  düşüncesi Ethemin asıl kuvvetlerinin Alacada bulunması sebebiyle
  Alacadan Yozgata dönerken bu geçitte onu pusuya düşürerek yenmekti. Bu
  durumun farkında olan Ethem Alacada iki gün kalarak asilerin tamamının
  Arapseyfide toplanması için onlara zaman kazandırmak istemiştir. Çerkez
  Ethem böylece asilerin hepsini bertaraf edecekti.

  Nihayet 27 Haziran günü Alacadan ayrılan Ethem önden küçük bir kuvveti
  ileri sevk ederek asillerin mevzîlendiği yerleri tespite çalışmıştır.
  Durum Ethemin düşündüğü gibi gerçekleşince boğazın etrafını sararak
  asileri iki ateş arasında bırakıp direnişlerini bertaraf etmiştir.
  Böylece asilerin direnme gücü Arapseyfide kırılmıştır. Mustafa Kemal
  Paşa Etheme bir telgraf göndererek onun bu başarısını kutlamıştır.
  Çerkez Ethem Arapseyfide asilerin direnişini kırdıktan sonra arta
  kalanların da ortadan kaldırılması için 27 Haziran 1920de Çolak İbrahim
  komutasındaki 2. Kuvve-Seyyare kuvvetleri batıdan ve Albay Refet
  Kuvvetleri kuzeyden gelerek bölgenin emniyete kavuşmasını sağlamışlardır.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

135<span style="color:#b10202;font-weight:bold;">421kt</span>or2548 Kırmızı alandaki rakam ve harfleri girin

Benzer Konular

 1. Osmanlı paraları
  By bilgedede in forum Osmanlı Selçuklu Tarihi
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 25-08-2015, 17:52
 2. her türk bunları bilmeli-türk-osmanlı tarihinden bilinmeyen gerçekler
  By bilgedede in forum Osmanlı Selçuklu Tarihi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18-12-2012, 17:05

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş